Poistumisturvallisuusselvitys päivitettävä

Tulipalon uhri kuolee usein, koska ei kykene poistumaan tulipalosta tai havaitsemaan paloa ajoissa. Erityisen suuri palokuoleman riski on niillä, joiden toiminta- tai havainnointikyky on normaalia heikompi. Heille asumispalveluja tarjoavat varmistavat poistumisturvallisuuden erityisellä selvityksellä.

Toiminnanharjoittajien, jotka tarjoavat asumispalveluita erityisryhmille, kuten esimerkiksi ikäihmisille tai vammaisille, on päivitettävä poistumisturvallisuusselvitys, ellei sitä ole päivitetty vuoden 2011 voimaan tulleen lain voimassaoloaikana. Määräaika on  kesäkuun loppuun mennessä. Erityisen suuri riski kuolla tulipalossa on henkilöillä, joiden toiminta- tai havainnointikyky on normaalia heikompi esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi tai ikääntymisen seurauksena. Siksi pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä asettavat hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasunnon vaatimuksia poistumisturvallisuudelle.

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittajan selvittää, kuinka rakennuksen käyttötapa, asukkaiden toimintakyky ja muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

– Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että rakennuksessa olevat ihmiset pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Jos poistumisturvallisuusselvitystä ei ole päivitetty kesällä 2011 voimaan tulleen pelastuslain aikana, se tulee päivittää kesäkuun loppuun mennessä, muistuttaa johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

– Säädösten tavoitteena on, ettei yksikään asukas tai hoidettava kuolisi tai loukkaantuisi tulipaloissa, kertoo Matti Orrainen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurannan mukaan tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä on tulipaloissa kuollut 46 ihmistä. 30 kuolleista on ollut miehiä ja 13 naisia. 3 palokuolleen sukupuoli ei ole ilmennyt mediatiedoista.

Kerrostaloissa on tulipaloissa kuollut 16 ihmistä, omakotitaloissa 17 ihmistä, muissa asuinrakennuksissa 6. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli tapahtunut 29.