Pitkät työpäivät isännöitsijöiden uhkana

Joka neljäs isännöitsijä kärsii lievästä masennuksesta. Kuinka monessa tapauksessa se johtuu työuupumuksesta? Tällaiseen pohdintaan voi päätyä Terveys 2011 -tutkimuksen ja Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa käydyn keskustelun perusteella. Isännöitsijät tekevät tolkuttoman pitkiä työpäiviä ja 55-60 viikkotunnin työviikot eivät ole harvinaisia. Eivät vain keväisin, vaan muulloinkin.

Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitoksen osaamiskeskuksen johtaja, kehotti isännöitsijöitä tarttumaan ongelmaan ja etsimään keinoja sen ratkaisemiseksi, koska pitkään jatkuvana muutos- ja murrosilmiönä se uhkaa hyvinvointia. Parhaimmillaan työ antaa hyvinvointia ja on hyvästä, mutta pitkään jatkuva stressitila uhkaa sitä vakavasti.

Isännöintiyritykset tuntuvat ajautuneen oravanpyörään, jossa hintatason alhaisuuden vuoksi asiakkaita on oltava paljon. Jos hintataso vastaisi paremmin ammatin vaativuutta, voisi ehkä olla se 15-17 asiakasta per isännöitsijä ja sitä kautta paremmin aikaa asiakkaille ja inhimillisemmän pituiset työpäivät.

Tilanteelle täytyisi oikeasti tehdä jotakin. Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, johon isännöitsijäkuntaa jossakin määrin kuuluu, on pyrkinyt nostamaan asian esille. Ainoana alan toimijana. Se on ilmaissut huolensa isännöitsijöiden palamisesta loppuun ja työmäärän karkottavan nuoret alalta.

Järjestö muistuttaa, että isännöitsijöiden työaika on myös työaikalain piirissä.

Mäkitalo kehotti pitämään päiväkirjaa tehdyistä työtunneista. Se on hänen mielestään tärkeä työturvallisuustekijä ja auttaa konkreettisemmin hahmottamaan, kuinka paljon töitä oikeasti tehdään ja onko tilanne sama kollegoillakin.

Toinen ongelma on, että missä kohdin isännöitsijälle tulee ylitöitä. Sekin auttaisi, jos olisi selkeämmin rajattu, mikä on todellinen työaika ja mikä ylityötä.

Ulkopuolisena en osaa muuta sanoa kuin josko asiasta keskustelemalla ja asiakaskunnan ymmärryksen parantamisella syntyisi hintataso, joka todella mahdollistaisi vähemmän asiakkaita, vähemmän työtunteja, parempaa jaksamista ja hyvinvointia. Muuten meiltä loppuvat isännöitsijät.

Päätoimittaja Riina Takalan pääkirjoitus kesäkuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti Extrassa 5/2013.