PILP taloyhtiöön – miten toimia kaukolämpöyhtiön kanssa

Jotta esimerkiksi kerrostaloyhtiöiden poistoilmapumppujärjestelmät saadaan liitettyä ongelmitta kaukolämmitysjärjestelmään, Energiateollisuus ry. on laatinut taloyhtiöille ohjeet.
Ohje auttaa taloyhtiötä varmistamaan oikea-aikaisen tiedonkulun kaukolämpöyhtiön kanssa ja sujuvan lämmön talteenottoa hyödyntävän poistoilmalämpöpumppujärjestelmän hankinnan ja asennuksen.
Hyvin toteutetuissa hankkeissa järjestelmä pienentää kaukolämmön käyttöä jopa 50–60 prosenttia.
– Kaukolämpöjärjestelmän näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että myös rakennuksen huipputehontarve laskee. Vaikutukset kaukolämmön paluuveden lämpötilaan tuleekin pitää mahdollisimman pieninä. Tämä hoidetaan suunnittelemalla järjestelmä hyvin. Kytkentä ja PILP-järjestelmän ohjaustapa ovat olennaisia. Myös laitteiden käyttöönotto ja toiminnan seuranta edellyttävät asiantuntemusta, energia-alaa edustavan Energiateollisuuden asiantuntija Mirja Tiitinen toteaa.
– Kaukolämpöyhtiöltä saa myös malleja laitteiden kytkennöistä ja muista toimintaohjeista. Kaukolämpöyhtiöön kannattaakin olla yhteydessä heti hankkeen alkuvaiheessa, Tiitinen muistuttaa.
Osa kaukolämpöyhtiöistä tarjoaa itse tai yhteistyökumppanin kanssa ratkaisuja lämmön talteenottoon avaimet käteen -toimituksena. Kaukolämpöyhtiö ottaa tällöin vastuun hankkeen läpiviennistä ja säästöjen toteutumisesta. Taloyhtiölle tapa on vaivaton: asiat hoituvat yhdellä luukulla.
Jos PILP-hankinta ei ole taloyhtiölle toimivin ratkaisu, lämpöyhtiöltä saa neuvoja energiatehokkuuden kohentamiseksi muilla keinoilla.
Kun taloyhtiö liittyy kaukolämpöön, asiakas ja lämpöyhtiö sopivat lämmön toimituksesta ja ehdoista. Kaukolämmön yleiset sopimusehdot eivät erikseen käsittele poistoilmalämpöpumppuihin liittyviä kysymyksiä.
Yleiset sopimusehdot määrittelevät, miten rakennuksen energiankäyttöön merkittävästi vaikuttavista hankkeista tulee viestiä kaukolämpöyhtiölle. Ne myös asettavat tiettyjä reunaehtoja laitteiden toiminta-arvoille.
Näistäkin syistä taloyhtiön kannattaa ottaa yhteyttä kaukolämpöyhtiöön ennen PILP-hankinnan suunnittelun aloittamista. Näin hankinnan suunnittelu ja toteutus onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla, Tiitinen korostaa.
–  Jokaiseen kerrostaloon poistoilmapumppu ei ole kuitenkaan oikea ratkaisu. Jotta luvatut säästöt toteutuvat, suunnittelu vaatii myös asiantuntemusta, Tiitinen jatkaa.
Tästä syystä Energiateollisuus on laatinut omat ohjeet myös suunnittelijalle tietoa PILP-hankinnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Taloyhtiöille tarkoitetut ohjeet löytyvät täältä:

Suunnittelijoille tarkoitetut ohjeet löytyvät täältä: