Piharemontti lisää viihtyisyyttä ja kiinteistön arvoa

Kuva: Vastavalo / Eero J. Laamanen

Kevään koittaessa katseet kääntyvät pihalle. Taloyhtiön piha ei ole enää pelkästään läpikulkupaikka, vaan siellä halutaan oleskella, pitää puutarhakestejä tai hoitaa hyötypuutarhaa.

Kerrostalon piha-alueeseen kohdistuneissa toiveissa ja tarpeissa tapahtunut muutos näkyy suunnittelijan työpöydällä, kertoo suunnitteluhortonomi Minna Hänninen oululaisesta GreenDreams Oy:stä.

– Piha-alueen merkitys asumisen viihtyvyydessä tiedostetaan entistä paremmin. Piharemontin suunnitteluun halutaan mukaan ammattilainen, eikä sitä koeta pelkästään rahan tuhlauksena. Taloyhtiön pihaan laitettu raha on investointi, joka parantaa asumisen laatua ja nostaa kiinteistön arvoa. Piha on taloyhtiön käyntikortti, ja sillä luodaan ensivaikutelma.

– Muutoksen taustalla lienee sukupolvikysymys, sillä päätöksenteossa on mukana aikaisempaa nuorempaa väkeä. Kun ennen lähinnä ajateltiin, että piha-alueella ei ole niin suurta väliä ja mahdolliset kasvit voidaan istuttaa itsekin, niin nykyisin ymmärretään piha-alueen merkitys laajemmalti.

Piharemonttiin ryhdytään yleensä siinä vaiheessa, kun taloyhtiössä tehdään muutakin remonttia. Remontit niputetaan yhteen, jotta asukkaille koituva haitta olisi mahdollisimman lyhytaikainen.

Yhtenä syynä pihan kunnostamiseen voi olla rapistunut leikkialue.

– Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että pihan leikkialue vastaa turvallisuusstandardeja. Jos se on rakennettu 1960–1970 -luvulla, tämän päivän vaatimukset eivät todennäköisesti täyty.

Taloyhtiön leikkipaikalle riittää yleensä muutama väline, esimerkiksi hiekkalaatikko, liukumäki ja keinu. Tärkeintä on, että ne vastaavat standardeja ja riittävä turva-alue on otettu huomioon.

Huonokuntoisen leikkialueen poistaminen ei ole välttämättä yksinkertaista.

– Kaupungin asemakaavassa saattaa nimittäin olla merkintä taloyhtiön leikkipaikasta. Jos tämä halutaan poistaa, tarvitaan silloin kaavamuutos. Minna Hänninen neuvoo muutoinkin pohtimaan tarkasti ennen kuin leikkipaikasta luovutaan, vaikka sillä ei olisikaan siinä vaiheessa paljon käyttöä.

– Leikkipaikka saattaa olla yksi osa kokonaisuutta lapsiperheen suunnitellessa asunnon ostoa. Eli se lisää kiinteistön arvoa.

Muita seikkoja piharemontin tarpeeseen ovat epäsiisti kasvillisuus ja huonokuntoinen puusto sekä vanhanaikainen ja energiasyöppö valaistus.

Hulevesiin on herätty viime vuosina. Jos pintavedet valuvat taloon päin, rakenteet saattavat altistua kosteudelle.

Suunnitteluhortonomi Minna Hänninen opastaa ottamaan suunnittelijaan yhteyttä mahdollisimman varhain, kun piharemontista aletaan keskustella taloyhtiössä. Suunnittelun lähtökohtana ovat taloyhtiön tarpeet ja asukkaiden toiveet, jotka voidaan kerätä kyselyllä.

– Tämän pohjalta suunnittelija selvittää taloyhtiölle vaihtoehtoja piharemontin toteuttamiselle: tarvitaanko kaiken kattava remontti vai onko mahdollisuus säilyttää olemassa olevaa kasvillisuutta ja rakenteita.

Hyvin tehdyn pihasuunnittelun ansiosta taloyhtiö välttää tarpeettomia korjaustoimenpiteitä, joita heikosta suunnittelusta ja esimerkiksi vääristä kasvi- ja puuvalinnoista seuraa.

Pihan toiminnot avainasemassa

Pihasuunnittelun ajatellaan usein olevan lähinnä kasvien valintaa, mutta sen osuus on Minna Hännisen mukaan suunnittelijan työstä ainoastaan viitisen prosenttia.

Iso osa suunnittelua on kulkuväylien, niiden materiaalien ja rakennekerrosten sekä eri toimintojen, esimerkiksi leikkipaikan, jätepisteen, pyykinkuivauksen, matontamppauksen ja lumitilan sijoittamista piha-alueelle.

– Esimerkiksi leikkipaikalle ei kuljeta parkkialueen läpi, oleskelutila rakennetaan paikkaan, jossa on sekä valoa että varjoa, ja lumikasoille osoitetaan tontilta oma paikkansa.

Kulkuväylille suunnitellaan useimmiten asfaltti tai kiveys, joka on elävämpi vaihtoehto. Kulkuväylien ja viheralueen selkeä linja tuo pihaan ryhtiä. Piharemontin yhteydessä laitetaan usein pelastusreitit kuntoon. Ne ovat voineet tyystin puuttua; vielä 1950-luvulla niitä ei ole vaadittu. Pelastusreitteihin tarvitaan viranomaisen apua.

Viihtyisyyden lisäämiseksi pihaan suunnitellaan nykyisin lähes poikkeuksetta oleskelualue, joka voi olla esimerkiksi puutarhapöytäryhmä tai grillauspaikka.

– Etenkin nuorempi sukupolvi arvostaa viheraluetta, jossa voi järjestää vaikkapa puutarhajuhlat. Tontin koosta riippuen pihalle voidaan rakentaa pelialue lentopallolle, petankille tai mölkylle.

Uusinta uutta edustaa pihasauna. Sen sijoittamisessa on omat haasteensa, jotta se istuu toiminnallisesti ympäristöönsä.

Pihan kunnollinen valaistus kasvattaa turvallisuutta. Valaistuksessa on menty harppauksin eteenpäin.

– Korkean tolpan päässä olevat elohopeavalot väistyvät. Niiden tilalle asennetaan matalammat led-valaisimet ja samalla lisätään valojen määrää. Enää ei ole ajatuksena valaista koko pihaa vaan esimerkiksi kulkuväylät ja tärkeimmät toimipisteet sekä kasvillisuutta.

Kasvivalinnoilla on väliä. Hyvin suunnitellussa pihassa on kaunista katsottavaa ympäri vuoden. Monivuotiset perennatkin vaativat hoitoa. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Kasveilta halutaan helppohoitoisuutta

Helppohoitoisuus on tavallisesti taloyhtiön ykköstoiveena, kun pihalle suunnitellaan kasvillisuutta.

– Kysyessäni asukkailta mitä helppohoitoisella pihalla kasvaa, on useimmiten vastauksena nurmikko. Käytännössä tilanne on päinvastoin, koska nurmikko vaatii kasvukautenaan jopa viikoittaista hoitoa: leikkausta, lannoitusta ja kastelua.

Minna Hänninen opastaa valitsemaan pihalle mieluummin maanpeitekasveja, pensasryhmiä ja perennaistutuksia. Perennojen kohdalla on syytä muistaa, että pysyäkseen kauniina nekin vaativat jatkuvaa hoitoa, johon asukkailla pitää olla jonkin verran sitoutumista.

Pihalta toivotaan myös monimuotoisuutta ja läpi kasvukauden kulkevaa värimaailmaa.

– Pihakasvien valikoima on runsastunut melkoisesti takavuosiin verrattuna. Nykyisin löytyy koko joukko menestyviä lajikkeita jokaiselle kasvuvyöhykkeelle.

Kasvien korkeuserolla saadaan pihaan rytmiä. Tämän päivän suosikkeja ovat rungolliset pensaat, joista on tarjolla erikorkuisia vaihtoehtoja. Myös aina vihreät havupuut ja -pensaat ovat kysyttyjä.

Kaupunkiviljelyn myötä viljelylaatikot ovat suosiossa. Niin ikään kauniisti kukkivat omena- ja muut hedelmäpuut alkavat jälleen olla haluttuja, kun jossain vaiheessa ne koettiin pelkäksi harmiksi. Taloyhtiön pihalle toivotaan monesti myös marjapensaita.

Piharemontissakin yllätyksiä

– Maanrakennustöitä tehtäessä ei koskaan tiedä, mitä maan alle on kätketty. Siellä voi olla vaikkapa vanhoja rakennusjätteitä. Myös putki- ja kaapelilinjat saattavat mennä vanhoissa pihoissa aivan toisin, mitä piirustuksiin on merkitty.

Pihan korottamisessa pitää olla tarkkana tilanteessa, jossa pihan vanhat puut halutaan säilyttää.

– Tyypillisiä pihapuita ovat koivu, kuusi ja pihlaja, joiden juuret ovat lähellä maan pintaa. Pihan suunnittelussa on muistettava, että ne kestävät huonosti juuristotäyttöä, Minna Hänninen sanoo.

Kukoistaakseen piha tarvitsee hoitoa, joten pihasuunnittelijan toimeksiantoon kannattaa sisällyttää pihan hoitosuunnitelman tekeminen.

– Hoitosuunnitelmassa käydään kattavasti kartan ja selostuksen avulla läpi pihan kaikki kasvit ja rakenteet sekä niiden hoitotoimenpiteet tulevina vuosina. Oikeaoppisella hoidolla pihan kasvit pysyvät terveempinä ja hyvävointisina. Asianmukaisen hoidon laiminlyönti piharemontin jälkeen on suoranaista rahan haaskausta.

Teksti: Irene Murtomäki