Pienet rakennusyritykset valmistautumattomia

Pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä yli 60 prosenttia on yhä valmistautumattomia harmaan talouden torjuntaan tarkoitettuun uuteen rakennusalan ilmoitusmenettelyyn. Laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014.

Verohallinnon verotarkastajat tekivät maaliskuussa viikolla 10 valtakunnallisen valvontaiskun rakennustyömaille. Iskussa tarkastettiin 129 työmaata. Työmaiden toteuttajat olivat pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria rakennusalan yrityksiä.

Tarkastusiskuilla tehtyjen havaintojen mukaan yli 60 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä on yhä valmistautumattomia uuteen lakisääteiseen ilmoittamismenettelyyn. Samoin vasta 15 prosentilla työmaiden ilmoitusvelvollisista päätoteuttajista on käytössä tulevan lainsäädännön edellyttämät tietosisällöt työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

– Vaikka 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä on havaintojemme mukaan tietoisia tulevasta lainmuutoksesta, niin suurimmaksi huolenaiheeksi nousee, ehtivätkö yritykset toteuttaa lainmuutoksen edellyttävät toimenpiteet. Aikaa on enää vain vajaat kolme kuukautta, ylitarkastaja Pekka Muinonen muistuttaa.

Kaiken ilmoittamismenettelyihin liittyvän tulee olla kunnossa viimeistään, kun laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014. Ensimmäiset ilmoitukset tulee antaa 5.9.2014.

Rakennusalan harmaata taloutta vastaan suunnatut iskut tehtiin yhdessä aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien, Eläketurvakeskuksen tarkastajien ja Poliisin kanssa. Tarkastusten ohella käynneillä annettiin ohjausta tulevaan lainsäädäntöön ja kerättiin tietoa rakennusalan valmistautumisesta muutokseen.

Tietoa tulevista muutoksista on saatavilla vero.fi -sivustolta ja mm. Verohallinnon asiakastilaisuuksista.

– Verohallinto järjestää valtakunnallisesti ilmoittamisvelvollisuuteen liittyviä informaatiotilaisuuksia toukokuun loppuun saakka. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua vero.fi -sivuston kautta, Muinonen kertoo.