Pellettikaukolämpö lämmittää Ympäristökeskusta

Viikin ympäristötalo lämpiää nyt uusiutuvalla kaukolämmöllä, koska se on tehnyt sopimuksen uudesta energiamuodon käytöstä Helsingin energian Helenin kanssa. Pellettikaukolämmön myötä ympäristötalossa sijaitsevasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta tulee Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto jo tänä vuonna.
Helen tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä polttamalla puupellettejä, jotka valmistetaan metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvästä puutähteestä.

Sähkö ja lämpö uusiutuvilla
Helsingin ympäristökeskus laati viisi vuotta sitten kunnianhimoisen hiilineutraalisuusohjelman, joka tulee maaliin tänä vuonna 2015. Ohjelmassa on asetettu vuosittaisia tavoitteita energiankulutukselle, ostoenergialle, liikkumiselle, jätteille ja hankinnoille.
Tavoite on työntekijöiden hiilijalanjäljen pudotus neljäsosaan lähtötilanteesta. Ympäristökeskus kompensoi jäljelle jäävät päästöt hankkimalla päästövähennyksiä muualta.
Yksi toimenpiteistä oli siirtyä käyttämään vihreää kaukolämpöä.
– Ympäristökeskuksen käytössä oleva rakennus tuottaa noin 15 prosenttia energian kulutuksesta itse. Loppu on vihreää energiaa, eli sähkö tuotetaan tuulivoimalla ja nyt kaukolämpö puulla, ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Jari Viinanen sanoo.
Liikkumisessa ympäristökeskus panostaa pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Ympäristökeskuksen autoista yksi toimii aurinko- tai tuulisähköllä ja kolme biokaasulla. Kaikki hyödynnettävä jäte lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Pellettikaukolämpö on ilmastoystävällistä
Uusiutuvan kaukolämmön idea on samanlainen kuin vihreän sähkön hankinnassa. Kaukolämpöä tuotetaan asiakkaiden käyttämän määrän verran uusiutuvalla polttoaineella, puupelleteillä.
Ympäristökeskus haluaa näyttää hiilineutraalisuudellaan ja pellettikaukolämmöllä esimerkkiä siitä, kuinka koko yhteiskunta voi askel kerrallaan siirtyä hiilineutraaliksi.
Keväällä ympäristökeskus julkaisi myös Helsingin ilmastotiekartan 2050, jossa kerrotaan mitä askelia hiilineutraalisuus edellyttää asukkailta, yrityksiltä ja kaupungilta.

Ympäristötalo on Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen käytössä oleva Suomen energiatehokkain toimistorakennus. Helsingin ympäristökeskus on Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto jo tänä vuonna.