Pelastuslaitokset yli 100 000 kertaa pelastustehtävissä

Kiireellisten tehtävien määrä lisääntynyt ja kiireettömien vähentynyt – näin tilanne on kehittynyt pelastuslaitosten toimenpiderekisteriin kerätyistä tiedoista. Kaikkiaan pelastuslaitoksilla oli viime vuonna yhteensä 101 300 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi oli kirjattu 70 300 tehtävää. Tehtävien kokonaismäärä on vähentynyt 2 400 tehtävällä vuosien 2012 – 2014 keskiarvosta.
Rakennuspaloja oli viime vuonna vähemmän kuin edellisinä vuosina. Niitä oli viime vuonna 5 200 rakennuspaloa. Määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Erityisesti ihmisen toiminnasta johtuvat palot ovat vähentyneet.
Rakennuspaloista näyttäisi aiheutuneen edellisvuosia merkittävästi pienempiä vahinkoja. Arvioidut omaisuusvahingot ovat vähentyneet edellisvuodesta kolmanneksella, 100 miljoonaan euroon.
Rakennuspalossa loukkaantumisen vuoksi hoitoa sai 585 henkilöä, kun edellisten vuosien keskiarvo oli 622. Palokuolleiden määrä on ennakkoarvioiden mukaan 77 henkilöä, täsmällinen luku varmistuu helmikuussa. Palokuolleiden määrä olisi vähentynyt hieman edelliseen vuoteen verrattuna, ja pysynyt edellisten vuosien keskiarvon tasolla.
Vahingontorjuntatehtävien määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua, riippuen myrskyjen aiheuttamista tehtävistä. Vuonna 2015 vahingontorjuntatehtäviä oli 11 400, joka on selvästi enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena keskimäärin. Vuoden kiireisin päivä oli Valio-myrskyn aikaan 2.10.2015, silloin pelastuslaitoksilla oli 1 651 tehtävää.
Automaattisten paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtävien määrää on saatu vähennettyä laskuttamalla erheellisistä ilmoituksesta aiheutuneita kustannuksia kiinteistöltä. Viime vuonna tehtäviä oli 17 500, joka on 1 600 tehtävää vähemmän kuin vertailuajankohtana. Määrä näyttää laskevan jatkuvasti, vaikka hätäkeskuksiin kytkettyjen paloilmoittimien määrä nousee.
Ensivastetehtävien määrä on vähentynyt edellisistä vuosista. Pelastuslaitokset tukevat ensihoitojärjestelmää ensivastetoiminnalla, jossa pelastusyksikkö antaa ensiapua, arvioi potilaan tilaa ja aloittaa ensihoidon silloin kun se ehtii kohteeseen ennen ambulanssia. Näiden tehtävien määrä oli 21 200 tehtävää, eli 15 % vähemmän kuin vertailuajankohtana. Ensivastetehtäviä on edelleen noin viidennes kaikista tehtävistä.