Parempi sisäilma perinteisilläkin järjestelmillä

VTT on kehittänyt ilmansuodatinratkaisuja, joilla saadaan aikaan puhtaampaa sisäilmaa, kun suodattimet poistavat 90 prosenttia sisäilman pienhiukkasista. Uudet suodatusratkaisut voidaan asentaa olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin muuttamatta niiden rakennetta, kokoa tai lisää energiankulutusta merkittävästi. Sisäilman laatua voidaan siis parantaa huomattavasti kehittämällä perinteisiä ilmanvaihtojärjestelmiä.

VTT on kokeillut käytännössä molempien ratkaisujen eli ilmanvaihtokoneen suodatuksen ja tuloilmalaitten toimivuutta mm. toimistoympäristössä. Mittaustulosten mukaan sisäilman pienhiukkaspitoisuuden alentaminen 90 prosenttia on realistinen. Sisäilman otsonipitoisuuden alenema oli mittausten mukaan noin 75 prosenttia.

Seuraavaksi kokeillaan laajemmassa hankkeessa tuloilmalaiteratkaisulla saavutettavaa sisäilman laatua toimisto- ja kouluympäristöissä mm. pääkaupunkiseudulla.

Tarkastellut menetelmät

Ilmanvaihtokoneen suodatusratkaisussa tuloilman suodattimena käytetään elektreettikuitusuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen yhdistelmää, jossa hiukkasten suodatusta tehostetaan hiukkasten sähköisellä varaajaosalla.

Tuloilmalaitteina käytetään ns. aktiivipalkki-tyyppisiä laitteita, joihin on lisätty sisäilman hiukkassuodatusratkaisu.

Tuloilmalaiteratkaisu koostuu laitteen sisälle tulevasta hiukkasten keräysosasta ja laitteen ulkopuolelle, pohjalevyn alapuolelle tulevasta hiukkasten varausosasta. Tuloilmalaiteratkaisussa huoneilmaa puhdistetaan kierrätysperiaatteella, jossa tärkein sisäilman puhtauteen vaikuttava suure on ns. tehollinen ilmavirta (erotusasteen ja ilmavirran tulo eli hiukkasvapaan ilman määrä).

Rakennusten sisäilmaa puhdistetaan nykyisin sisäilman puhdistimilla, joiden haittapuolia ovat meluisuus, tilantarve sekä joissakin otsonin tuotto ja suurehko lämpökuorma.

VTT:n ratkaisut eivät muuta IV-järjestelmien perusrakennetta, eivätkä lisää niiden kokoa, ilmavirtaa, eivätkä energiankulutusta merkittävästi. Käyttökulujen arvioidaan olevan vuodessa korkeintaan 10 euroa neliömetrille.

Myös sisätilojen pienhiukkasten määrä saadaan laskemaan nykytasoon verrattuna 10 prosenttiin. Samoin haitallinen otsoni eliminoituu tehokkaasti. Ratkaisu tuo helpotusta myös homeongelmiin.

Hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.