Paremmin varautuneena sään ääri-ilmiöihin

Ilmastoriskejä on syytä tarkastella kattavasti osana kaupunkien vesihuoltoa, energiajakelua ja liikennettä. Sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, myrskyjen ja helleaaltojen negatiivisten vaikutusten odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen myötä.
– Kesäkuussa rankkasade tulvi Helsingin kaupunginmuseoon ja häiritsi metroliikennettä. Se osoitti, että kykymme sopeutua sään ääri-ilmiöihin ei ole erityisen hyvä. Paremmalla varautumisella voi välttää ongelmia ja myös säästää rahaa, SYKEn ilmastonmuutosohjelman johtaja Mikael Hildén sanoo.
Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt yhdessä muiden kaupunkeihin vaikuttavien muutosten kanssa korostavat tarvetta tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia laaja-alaisesti. Tuore selvitys korostaakin, että pitkällä aikavälillä on löydettävä kaupungeille sopivia kestäviä sekä kustannustehokkaita sopeutumisratkaisuja.
Kaupunkien haavoittuvuutta saattavat lisätä suunnitteluratkaisut, kuten rakentaminen tulvariskialueille sekä haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu kaupungeissa.
Suomen ympäristökeskus on ollut laatimassa ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvää selvitystä yhdessä viiden muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen, Maailman paikallishallinnon ympäristöjärjestö ICLEIn sekä Euroopan ympäristöviraston kanssa.
Selvitys sisältää keinoja, joiden avulla suunnittelijat ja päätöksentekijät kaupungeissa voivat paremmin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin.
Raportti korostaa ilmastokestävyyden huomioimisen merkitystä osana laajempaa kaupunkien elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden kehittämistä.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on osoittanut, miten uudenlaista lähestymistapaa voi hyödyntää pääkaupunkiseudulla, kun se on arvioinut asukasryhmien ja yhteisöjen haavoittuvuutta tulvariskeille.
Raportti nostaa esille kattavasti myös monia muita innostavia esimerkkejä sopeutumisratkaisuista, joita eri puolilla Eurooppaa on kehitetty ja otettu käyttöön.

Lisätietoa sopeutumisesta
Ilmasto-opas.fi portaali tarjoaa tutkimustietoon perustuvaa käytännönläheistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sen vaikutuksiin sopeutumisesta, sisältäen myös erityisesti kunnille räätälöityä tietoa kuntien toimialakohtaisen strategiatyön tueksi sekä konkreettisia esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista.
HSY:n selvitys pääkaupunkiseudun sosiaalisesta haavoittuvuudesta ilmastonmuutokselle.
Climate-ADAPT, the European Climate Adaptation Platform, on kattava portaali sopeutumisesta ilmastonmuutokseen EU:ssa. Se sisältää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, case-tutkimuksia, tietoa EU-politiikasta, maakohtaista tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi.