Panostuksia toivotaan home- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn

Hengitysliitto käsitteli 17.5.2013 työseminaarissaan home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden asemaa sekä näiden sairauksien ennaltaehkäisyä. Panostuksia tarvittaisiin rakennusten korjausuunnitelmien tehostamiseen sekä rakennusalan toimijoiden kouluttamiseen. Sen lisäksi myös jo sairastuneiden saamasta hoidosta sekä tuesta olisi huolehdittava.

Liitto on kuitenkin tyytyväinen siihen, että eduskunnan tarkastusvaliokunta on huomioinut asialistalleen home- sekä kosteusongelmat. Vaikka valiokunta onkin toukokuun 2013 alussa julkaistuissa mietinnöissä nostanut esiin ongelmien laajuuden sekä monimutkaisuuden niin rakennusten kuin sairastuneiden ihmistenkin kannalta, ei toimenpide-ehdotuksissa ole kuitenkaan Hengitysliiton mielestä näkynyt vahvaa pyrkimystä tilanteen parantamiseen.

– Rakennusten korjaussuunnitelmien ja rakennusalan ammattilaisten koulutuksen kehittämisen lisäksi on tärkeää muotoilla konkreettisia toimenpiteitä home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden ihmisen elämänlaadun parantamiseksi, sanoo Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohankkeen suunnittelija Sari Mäki Hengitysliitosta.

Hengitysliitto kehottaakin hyödyntämään entistä paremmin kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta koskien kosteus- ja homeongelmia.

– Liitto on tuottanut 20 vuotta RAY-rahoitteista sisäilma- ja korjausneuvontapalvelua, jossa autetaan ja neuvotaan ihmisiä sisäilmaan ja rakennuksen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohankkeen toinen suunnittelija Katri Nokela kertoo.