Päästövähennyksiin aurinkosähköllä?

Aurinkosähkön ja ja biopolttoaineiden käytön lisääminen, kaukolämmön älykäs käyttö sekä energiatehokkuuden kasvattaminen vanhoissa rakennuksissa ja energiatehokkuuden kiihdyttäminen ovat Sitran julkaiseman selvityksen mukaan niitä toimenpiteitä, joilla pääkaupunkiseudun energiasektorin päästöjä voidaan vähentää.
Päästövähennyksiä on tähän mennessä tarkasteltu lähinnä maa- tai toimialakohtaisesti tai yksittäisten kaupunkien kannalta. Sitran tuore selvitys tarkastelee ensimmäistä kertaa energiasektorin päästövähennyspotentiaalia katsoen pääkaupunkiseutua yhtenä kokonaisuutena. Selvityksen pohjana on käytetty pääkaupunkiseudun olemassa olevia suunnitelmia ja toimenpiteitä.
– Kyse ei ole pelkästään siitä, miten energiaa tuotetaan. Tulevaisuudessa meidän kaikkien pitää tehdä entistä enemmän sellaisia valintoja, jotka toisaalta tehostavat energian käyttöä ja toisaalta tukevat uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, toteavat selvitystyöhön osallistuneiden energiayhtiöiden edustajat Maiju Westergren Helen Oy:ltä, Heli Antila Fortum Oyj:stä ja Vesa Hynninen Vantaan Energia Oy:stä.

15 toimenpidettä ripeyttämään kehitystä
Gaia Consulting Oy:n toteuttama selvitys Energiaälykäs pääkaupunkiseutu on tunnistanut 15 yksittäistä toimenpidettä, joiden avulla pystytään ripeyttämään pääkaupunkiseudun päästövähennysten saavuttamista ja lisäämään niiden vaikutusta energiasektorilla. Selvityksen mukaan kaupunkien nykyiset ja suunnitellut toimenpiteet eivät yksin riitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen 2050 mennessä. Niiden rinnalla pitäisikin ottaa käyttöön muita nopeavaikutteisia ja kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja.
– Selvityksemme listaamat toimenpiteet voidaan valtaosin toteuttaa heti ja niillä saadaan kustannustehokkaita päästövähenemiä aikaiseksi jo nyt, kertoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö.
Keskeisimmät nopeasti tuloksia tuottavat mahdollisuudet liittyvät pääkaupunkiseudun kaukolämpöjärjestelmän älykkyyden ja vähähiilisyyden kehittämiseen, energiatehokkuustoimiin etenkin vanhassa rakennuskannassa sekä energiajärjestelmän älykkyyden ja joustavuuden lisäämiseen muun muassa hajautetulla energiantuotannolla, kysyntäjoustolla ja varastoinnilla.
– Vastuu päästövähennysten tekemisestä ei saa jäädä yksin energiayhtiöille. Esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteissä merkittävässä roolissa ovat myös kaupungin muut organisaatiot, ja kansalaiset sekä teknologioiden ja palvelujen tarjoajat. Kaupungit ja valtio voivat myös nykyistä vahvemmin kannustaa energiatehokkuuteen tarjoamalla lisää tietoa ja rahoitusta, Kähö toteaa.
Päästövähennystoimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan eri sidosryhmien kuten valtion, kaupunkien, energiayhtiöiden, teknologiatoimittajien ja kuluttajien sujuvaa yhteispeliä. Siksi energiaälykäs pääkaupunkiseutu tehdään yhdessä.

Julkaisu Energiaälykäs pääkaupunkiseutu