Pääkaupunkiseudun vesimaksut edullisimmat

Pääkaupunkiseudulla kiinteistöjen maksamat vesi- ja jätevesimaksut ovat yli 20 prosenttia edullisemmat kuin muualla Suomessa.
Veden ja jäteveden maksut nousivat edellisvuoteen verrattuna keskimäärin 2,3 prosenttia eli 1,4 senttiä neliötä kohden. Vesimaksujen osuus Indeksitalon kustannuksista on jopa neljännes.
Vesikustannukset olivat koko maan suurten kaupunkien tarkastelussa keskimäärin 0,65 euroa neliötä kuukaudessa, mutta kaikki pääkaupunkiseudun kaupungit erottuivat kustannuksissa edullisemmalla 0,51 eurolla.

Kustannuskehityksessä suvantovaihe
Muun muassa tällainen veroihin ja muihin kuntakohtaisiin taksoihin liittyvä tieto käy ilmi Indeksitalo 2016 –selvityksestä, jossa on verrattu kiinteistöjen kustannusten kehitystä Suomen suurimpien kaupunkien kesken.
Kokonaisuudessa kiinteistöverojen ja kuntakohtaisten tariffien nousussa on ollut tänä vuonna selvä suvantovaihe, sillä kuntakohtaiset verot ja maksut ovat nousseet keskimäärin vain 0,5 prosenttia.
Helsingissä kuntakohtaiset verot ja maksut nousivat 1,3 prosenttia, Espoossa 0,8 prosenttia. Vantaalla ne sen sijaan laskivat 0,7 prosenttia.
Vuoteen 2013 verrattuna kustannuspotti on kasvanut eniten Espoossa – 11 prosenttia.
Kuntakohtaisesti päätettävät Indeksitalokustannukset* muodostavat runsaat 50 % kaikista kerrostalon hoitokuluista. Nousua edelliseen vuoteen oli maltilliset alle puoli prosenttia.

Kuntakohtainen vaihtelu usein suurta
Kaukolämmön kustannus laski Indeksitalossa keskimäärin 0,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2015.
Kuntakohtainen vaihtelu on kuitenkin tänäkin vuonna suurta: ääripäissä olivat Imatra, jossa kaukolämpökustannus laski 21 % ja Kokkola, jossa oli nousua 17 %.
Helsingissä kaukolämpökustannus oli (1,07) 11 % keskiarvoa pienempi (1,20), mutta Vantaalla ja Espoossa kulut olivat lähellä maan keskiarvoa.
Sähkökustannukset ovat pysyneet hyvin tasaisina. Kiinteistösähkön keskimääräinen kustannus nousi puoli prosenttia vuodesta 2015.
Sähkökustannuksissa markkinahinnan lasku on siis miltei kompensoinut siirtomaksujen nousun, jotka ovat osassa kunnista olleet suuria.Sähkön osuus Indeksitalon kustannuksista on vajaa seitsemän prosenttia.
Jätehuollon osuus Indeksitalon kustannuksista oli keskimäärin noin kuusi prosenttia. Maksut koostuvat sekajäte-, biojäte- ja paperinkeräysjakeista sekä mahdollisista eko- ym. vastaavista maksuista.
Jätehuollon kustannukset pysyivät suurimmalla osalla kaupunkeja ennallaan, keskimääräiset kustannukset laskivat edellisvuoteen verrattuna puoli prosenttia.

****************************
Mikä on Indeksitalo-vertailu
Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen ns. Indeksitalon veroja ja kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja.
Vertailussa lasketaan, paljonko Indeksitalon (keskeisiltä piirteiltään vakiomuotoinen kerrostalo) kustannukset ovat eri paikkakunnilla.
Indeksitalona käytetään asuinkerrostaloa, joka on 30-vuotias, sijaitsee kaupungin keskustassa omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa.
Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.