Pääkaupunkiseudulle alueellinen hissityöryhmä

Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat muodostaneet  pääkaupunkiseudun hissityöryhmän. Ryhmän tavoitteena on verkostoitumisen lisäksi tiedon kerääminen ja välittäminen  hyvistä käytännöistä jälkiasennushissiprojekteissa.

Ryhmä kehittää viestintää taloyhtiöille ja myös viranomaisyhteistyö on tärkeässä roolissa ryhmän toiminnassa. Ryhmä voi kutsua  asiantuntijoita kuultavaksi sekä perustaa tarvittaessa erillisiä työryhmiä. Toiminnan seudullinen laajentuminen otetaan myös huomioon jatkossa.

Pääkaupunkiseudun hissiryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana  toimii Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä.