Onnellisessa taloyhtiössä on lupa unelmoida

Oman asuinympäristön viihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen ovat avainasioita ympäristöjärjestö Dodo ry:n luomassa Onnelliset taloyhtiöt -konseptissa.
Unelmien asuminen -työpajassa asukkaat pohtivat yhdessä ideoita taloyhtiön kehittämiseksi – ja unelmatkin ovat sallittuja.

Onnelliset taloyhtiöt -projektissa mukana oleva Lennart Lang Dodosta kertoo, että työpajoja on järjestetty tähän mennessä kolmessa taloyhtiössä. Kohteita on toki voinut olla enemmän, sillä ohjeet työpajan toteuttamiseksi löytyvät netistä ja ovat siten kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä.

– Taloyhtiö voi ohjeiden pohjalta ammentaa inspiraatiota ja ryhtyä toimeen. Ei siis tarvitse odotella, että Dodo tulee ja hoitaa asiat kuntoon, Lang huomauttaa.

Onnelliset Taloyhtiöt -konseptin kehittäminen alkoi viime vuonna osana Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Uusi turvallisuus -foorumia. Unelmien asuminen -työpajassa asukkaat kartoittavat taloyhtiönsä hyviä ja huonoja puolia, unelmoivat, miten taloyhtiötä voisi kehittää sekä lopuksi tekevät listauksen asioista, joiden avulla juuri heidän taloyhtiötään voidaan kehittää jatkossa.
Onnelliset Taloyhtiöt -konseptin tarkoituksena on nostaa tietoisuutta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista asumiseensa sekä kannustaa asukkaita aktiivisesti kehittämään omaa elinympäristöään.

Työpajassa listataan toiveet
Unelmien asuminen -työpajaan ei kokoonnuta pelkästään rupattelemaan. Tavoitteena on luoda suunnitelma siitä, miten edetään, jotta tavoite onnellisesta taloyhtiöstä toteutuisi.
Työpajan järjestelystä vastaavan on hyvä hankkia kokoontumista varten talon pohjapiirustus ja piha-alueen kartta. Rakennuspiirustuksia voi tiedustella esimerkiksi kunnan rakennusvalvonnasta. Mutta yhtä hyvin myös itse voi piirtää kuvan rakennuksesta ja pihasta.
Työpajan ensimmäinen osio on tutustumisvaihe, jossa ihmiset esittäytyvät ja kertovat, miksi asuvat nimenomaisessa talossa tai kaupunginosassa. Lennart Lang tietää, että yhtä lailla talolla kuin kaupunginosalla voi olla tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä omanlaisensa ja asukkailleen mieleisen.
Ideoitten herättelemiseksi voidaan käyttää apuna kuvakortteja. Kuvassa voi olla esimerkiksi pesuhuone, saunaosasto, rantapallo, kirja tai pihakeinu.

– Tavoitteena on löytää ihmisten unelmat asumisesta. Se voi koskea niin yhteistä tekemistä kuin yhteistilojakin. Ideat kirjoitetaan tai piirretään posti it -lapuille, jotka kiinnitetään vaikkapa talon pohjapiirustukseen sille kohdin, mitä se koskee.

Esille tulleet ideat arvioidaan yhdessä ja parhaimmista tehdään lista. Lisäksi mietitään, miten ne olisi mahdollista toteuttaa. Näin laadittu lista annetaan taloyhtiön hallituksen käyttöön.

Pihalle saatiin uudet pyörätelineet
Ensimmäinen Unelmien asuminen -työpaja pidettiin viime keväänä haagalaisessa taloyhtiössä, jossa on toistasataa asuntoa. Työpajan lopputuloksena syntyi asukkaiden ideoima lista siitä, miten onnellisuutta ja turvallisuutta voitaisiin lisätä heidän taloyhtiössään.– Taloyhtiössä nousi ylitse muiden pyöräsuojien riittämättömyys, mikä on yleinen 50-luvulla rakennettujen talojen ongelma. Asian ratkaisemiseksi pohdittiin eri vaihtoehtoja ja mietittiin muun muassa uusia tilaratkaisuja, mutta ne todettiin liian kalliiksi. Lopuksi taloyhtiössä päädyttiin hankkimaan pihalle uudet pyörätelineet, joihin pyörät voidaan lukita rungoistaan, Lennart Lang kertoo pilotointikohteesta.
– Uudet telineet ovat olleet suosittuja. Voidaan myös olettaa, että innostus pyöräilyyn on noussut, kun fillaria ei enää tarvitse kanniskella ulos täpötäydestä pyöräkellarista, itsekin paljon pyöräilevä Lennart Lang tietää käytännön hankaluudet.
Toinen viime kevään Onnelliset taloyhtiöt -kohde, jossa Dodo oli mukana, sijaitsi Tapulikaupungissa.

– Taloyhtiössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin yhteistilan käyttöä. Asukkaat miettivät, miten kerhohuonetta voitaisiin hyödyntää enemmän ja miten siitä saataisiin pienellä satsauksella viihtyisämpi.

Kotitalossa tehdään piharemontti
Onnelliset taloyhtiöt -työpaja pistettiin pystyyn myös Lennart Langin omassa kotitalossa, jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii. Munkkinimessä sijaitsevassa vuonna 1952 valmistuneessa talossa on noin 30 asuntoa ja reilut 50 asukasta.
Talon asukkaat kokoontuivat alkukesästä pohtimaan, miten yhteisiä tiloja ja toimintaa voisi kehittää. Työpajassa nousi esille halu uudistaa piha-aluetta.

– Teimme sen jälkeen osakaskyselyn, jossa kartoitettiin laajemmalti kiinnostusta piharemonttiin. Samalla kysyttiin, mitä muutokset saisivat maksaa. Vastaanotto oli myönteinen, ja vastausten pohjalta hallitus pyysi tarjoukset ja teetti pihasuunnitelman.

Suunnitelma hyväksyttiin helmikuun alussa pidetyssä yhtiökokouksessa. Työpajassa syntyneestä ideasta ehti siten kulua noin kahdeksan kuukautta varsinaiseen päätökseen.
– Piharemontissa tontin yhteen nurkkaukseen rakennetaan pergola, joka lisää ulko-oleskelualueen viihtyisyyttä ja pidentää sen käyttöikää. Lisäksi uusitaan istutuksia ja kunnostetaan lasten hiekkalaatikot ympäristöineen. Pihalta osoitetaan paikka asukkaiden viljelmille, mikä sivuaa Dodon kaupunkiviljelyprojektia. Tällaisista melko pienistäkin asioista syntyy kokemus paremmasta, Lang huomauttaa.
Lennart Langin mielestä Onnelliset taloyhtiöt -konseptin tarkoitus lisätä yhteisöllisyyttä on onnistunut hänen kotitalossaan. Yhteinen tavoite kerää ihmiset yhteen, ja tulevien muutosten ideointi yhdessä edesauttaa talon asukkaiden tutustumista toisiinsa.
Lennart Langilla on jo mielessä aihe seuraavaan Unelmien asuminen -työpajaan.
– Talossamme on vajaakäyttöinen autohalli, josta on mahdollista lohkaista tilaa yhteiseen käyttöön. Työpajassa voitaisiin keskustella, onko muutostöihin innostusta ja kuinka paljon ne saisivat maksaa. Lisäksi asiasta tehtäneen asukaskysely, Lang suunnittelee.

Yhteisöllinen asuminen lähellä sydäntä
Arkkitehti Lennart Lang kertoo lähteneensä Dodon projektiin mukaan pari vuotta sitten oman osaamisensa ja kiinnostuksensa kautta. Hän teki vuonna 2001 diplomityönsä ryhmärakentamisesta, joten yhteisöllinen asuminen on ollut aikaisemminkin lähellä sydäntä. Lisäksi hän oli muuttanut hiljattain omistusasuntoon ja päässyt osalliseksi taloyhtiön päätöksenteosta.

– Onnelliset taloyhtiöt -konseptin avulla pystyy vaikuttamaan omaan fyysiseen asuinympäristöönsä ja saada muutosta aikaan.

Mutta eikö taloyhtiön yhtiökokous voisi yhtä lailla toimia kanavana muutosehdotuksien esille tuomiseen? Langin mielestä yhtiökokouksissa on aikaa käsitellä lähinnä viralliset asiat. Yhdessä ideointi ja tarkempi suunnittelu vaativat niille erikseen pyhitetyt tilanteet. Lisäksi yhtiökokoukset on tarkoitettu osakkaille, mutta Onnelliset taloyhtiöt -työpajat myös asukkaille.
Lennart Lang toivoo yhteistyötä muun muassa isännöitsijöiden kanssa, että Dodon konseptia saataisiin vietyä entistä enemmän taloyhtiöihin. Hän korostaa, että Dodo ei tyrkytä mitään, vaan jokainen taloyhtiö kehittää toimintaansa oman tavoitteensa mukaan.
Info:
Jos Onnelliset taloyhtiöt -työpajatoiminta kiinnostaa, voi siihen tutustua internetsivuilla www.onnellisettaloyhtiot.fi. Sivustolle on koottu esimerkkejä ja työkaluja, joiden avulla taloyhtiöt voivat kehittää yhteisiä tilojaan ja toimintakulttuuriaan.
Lisäksi Lennart Langiin voi olla yhteydessä, sähköpostiosoite on lennart.lang (at) dodo.org
Asumiseen liittyen Dodon järjestämiin tapahtumiin kuuluu myös Urbaanit asuntomessut. Messuilla on esitelty tiiviitä neliöitä, parvekeviljelyä ja ekologisen asumisen muotoja. Helsingin lisäksi tapahtumia on ollut muun muassa Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.
Dodo ry on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö. Dodo kertoo käsittelevänsä ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta.

Teksti Irene Murtomäki Kuva Katja Seppinen
Artikkeli on julkaistu maaliskuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 2/2015.