Onko ilmastonmuutoksesta hyötyä?

Miten ilmastonmuutos tulee mielestäsi vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten elämään? Millaisia muutokset ovat esimerkiksi kuntatasolla, metsänkäsittelyssä tai vaikka tulviin varautumisessa? Millaisia hyötyjä tai haittoja arvelet ilmastonmuutoksen tuovan?
Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää toista kertaa koko maan kattavalla kyselyllä, mitä suomalaiset ajattelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähialueillaan nyt ja tulevaisuudessa.
Kysely antaa käsitystä myös siitä, ovatko kansalaisten näkemykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista muuttuneet vuodesta 2014. Silloin mielipiteitä kartoitettiin ensimmäisen kerran.
Ilmastonmuutoskysely on avoinna 1.2.-30.4.2017. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia eikä edellytä mitään erityistietoja. Vastaukset käsitellään nimettömästi.
Kansalaiskysely on osa EU:n tuella toteutettavaa MONIMET -hanketta. Siinä tarkennetaan tietoa maamme metsien kasvun vuodenaikaisesta vaihtelusta ja kasvua säätelevistä tekijöistä.
Kyselyn vastausten avulla selvitetään, mitä käsityksiä kansalaisilla on ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuntansa alueella ja millaista varautumista asukkaat pitävät tärkeänä. Kysely on saanut tukea EU:n Life-rahoituksesta.
Hanketta johtaa Ilmatieteen laitos ja SYKEn lisäksi siinä ovat mukana Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto.

Kyselyyn pääset Harava-kyselypalvelusta
Lisätietoa MONIMET-hankekeesta löydät täältä: