Onko asuntojen korjausvelka kasvanut?

Pitävätkö väitteet asuntojen korjausvelan kasvusta paikkansa? Tätä halutaan selvittää Kiinteistöliiton ja Pellervon taloustutkimuksen yhteisessä tutkimushankkeessa, jossa paneudutaan nimenomaan asuinkiinteistöjen korjaustarpeeseen, ei korjausvelkaan.

Tarve tilastotietojen tarkempaan selvittämiseen tulee siitä, että esimerkiksi VTT:n julkistamat tilastot eivät vastaa Tilastokeskuksen tilastoja ja käytännön korjaustoimintakin viittaa siihen, että asunto-osakeyhtiöissä on tehty varsin paljon korjauksia.

VTT:n vuonna 2007 julkistaman selvityksen mukaan asuntoja pitäisi korjata vuodessa 1,8 miljardilla eurolla. Tilastokeskuksen tietojen mukaan asuntoja kuitenkin korjattiin 2,6 miljardilla eurolla vuonna 2012. Näin korjausten määrä ylittää tarvearvion noin 800 miljoonalla eurolla.

Asunto-osakeyhtiöiden korjaustarpeeksi VTT arvioi tuolloin 0,74 miljardia euroa. Vuoden 2012 tietojen  mukaan asunto-osakeyhtiöissä korjattiin 1,2 miljardilla eurolla. Korjaustarve ylittyy näin lähes 0,5 miljardilla eurolla.