Omakotitalon käyttö älykkääksi

Älykäs koti.
Kuvituskuva. Lähde: Pixabay

Kattavalla taloautomaatiolla voidaan tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena.

Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, vaivatonta ja turvallista asua.

Tietoa taloautomaatiosta ja ohjeita pientalon automaatiojärjestelmän hankintaan löytyy Energiatehokas koti-sivustolta: www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio.

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6 000 – 7 000 uutta pientaloa. Niitä on yli 1,1 miljoonaa.

Talon eri teknisiä järjestelmiä (ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, jne.) ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan.

Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä ja kehittyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa.

Toimivan taloautomaation kautta voidaan parantaa uudis- sekä olemassa olevien pientalojen sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta ja toimivuutta sekä edesauttaa uusiutuvan energian hyödyntämistä pientalojen lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkön tuotannossa. Automaatiojärjestelmien avulla voi myös varautua tuleviin energian markkinamuutoksiin ja antaa talon omistajalle mahdollisuus säädellä itse omaa energiankäyttöään.

Tietoa verkossa, ohjeita järjestelmien hankintaan

Jotta taloautomaatiota hyödynnettäisiin omakotitaloissa yleisimmin, tarvitsevat pientalorakentajat ja -korjaajat tietoa taloautomaatiojärjestelmien tuomista hyödyistä, eri järjestelmistä ja niiden toimittajista sekä ohjeita taloautomaatiojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Motivan yhdessä taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden sekä ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa käynnistämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa – hankkeessa on tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön.

Energiatehokas koti -verkkosivuille (www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio) kootussa materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä.

Hyödyntämällä esimerkiksi tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa.

Varautumalla tuleviin muutoksiin ennakolta ja suunnittelemalla järjestelmän laajennusmahdollisuudet hyvin pysyvät sekä investointi- että energiakustannukset kurissa.