Oma asuinalue koetaan edelleen turvalliseksi

Helsinkiläisten arjessa turvallisuuden tunne ei ole sanottavasti järkkynyt. Yli puolet turvallisuustutkimukseen vastanneista suomen- ja ruotsinkielisistä koki yhä yleisen turvallisuustilanteen pysyneen samana tai parantuneen.
Omalla asuinalueella koettu turvallisuus on jokseenkin entisellä tasollaan. Joukkoliikennevälineet koettiin turvallisemmiksi kuin edellisen tutkimuksen aikaan.
Tämä käy ilmi Helsingissä tehdystä turvallisuustutkimuksesta, joka perustuu kaupungin kolmen vuoden välein toteuttamaan asukaskyselyyn.

Oma asuinalue koetaan edelleen turvalliseksi
Oman asuinalueen turvallisuus on keskeinen asia arjen viihtyvyyden kannalta. Tutkimuksen tulokset kertovat, että helsinkiläisten kokema turvallisuus omalla asuinalueella on pysynyt jokseenkin ennallaan. Naisten kokema turvallisuus on jopa lisääntynyt vuodesta 2012.
Myös Helsingin keskusta koetaan yhtä turvalliseksi kuin kolme vuotta aiemmin. Kaikkien joukkoliikennevälineiden käyttö ilta-aikaan koettiin nyt jopa turvallisemmaksi kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2012.

Yleinen turvallisuus hieman laskusuunnassa

Yleisen turvallisuustilanteen arvioidaan hieman heikentyneen. Yli puolet eli noin 52 prosenttia vastaajista kokee kaupungin turvallisuustilanteen pysyneen samana tai parantuneen viimeisten kolmen vuoden aikana.
Tässä suhteessa kaupunkilaisten arvio turvallisuustilanteesta ei näyttäisi suuresti muuttuneen edelliseen tutkimukseen nähden.
Toisaalta niiden vastaajien osuus, jotka kokivat yleisen turvallisuustilanteen heikentyneen, oli korkeampi kuin edellisessä tutkimuksessa. Heitä oli nyt 32 prosenttia, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli vain 21 prosenttia.
Luvuissa eivät ole mukana vieraskieliset vastaajat, koska heistä ei ole vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

Tutkimuksen tuloksia esitellään Kvartti-verkkolehdessä ja varsinainen tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Tästä tuoreesta tutkimuksesta löydät lisää artikkeleita täältä.