Öljylämmityksestä luopuminen paras ympäristöteko

Luovutaan öljylämmityksestä ja tiivistetään ovet ja ikkunat. Tässä kotitalouksien mielestä tärkeimpiä ja tehokkaimpia tapoja vaikuttaa ympäristöön.
Kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia vastanneista piti nimenomaan öljylämmityksestä luopumista ympäristötekona ja lähes saman verran vastaajista arvioivat tiivistämisen olevan hyvän ympäristöteon.
Autoilun korvaaminen polkupyörällä kesäaikana on 61 prosentin mielestä oivallinen ympäristöteko. Lähes saman verran vastaajista (57%) pitää julkiseen liikenteeseen vaihtamista merkittävänä ympäristötekona.
Ekologisten rakennus- ja remonttimateriaalien suosimisen arvottaa 55 prosenttia vastanneista ympäristötekolistan kärkeen.
Kimppakyydit saavat 52 prosentin kannatuksen ja sähköauton hankintaa kannattaa 48 prosenttia vastanneista ykkösluokan ympäristötekona.

Kodinkoneet vaihtuvat autoa herkemmin
Kyselyn mukaan kodinkoneet ja lämmitysmuoto vaihdetaan selvästi helpommin kuin auto. Lähes 60 prosenttia vastanneista olisi valmis uusimaan kodin sähkölaitteet energiatehokkaampiin. Noin puolet vaihtaisi lämmitysmuotoa, mutta vain 28 on valmis vaihtamaan polttomoottoriauton sähköautoon.
Sähkösaunassa saunomista 39 prosenttia vastanneista olisi valmis vähentämään. Kodin sisälämpötilan pienentämistä kannattaa 38 prosenttia — veden käytön vähentäminen sopii yhtä suurelle joukolle.
Miesten ja naisten väliset näkemyserot ovat suuria. Naiset (54%) vaihtaisivat selvästi miehiä (43%) hanakammin kotinsa lämmitysmuotoa ympäristöystävällisempään. Miehistä 30 prosenttia vaihtaisi sähköautoon, naisista vain 26 prosenttia.

Hyvien tekojen esteenä kallis hinta

Yleisesti ottaen suomalaiset kotitaloudet suhtautuvat epäilevästi omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ympäristöasioissa. 40 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että voivat vaikuttaa vähän tai eivät ollenkaan. 11 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä on paljonkin vaikutusvaltaa ympäristöasioissa.
Miehet ovat naisia skeptisempiä.
Ympäristötekojen suurin este on hinta. Lähes puolet (49 %) suomalaisista pitää korkeaa hintaa suurimpana esteenä ympäristöystävällisyydelle.
Samalla 43 prosentin mielestä ympäristötekoihin kannattaa investoida vain silloin, jos ne tuottavat taloudellista hyötyä.
37 prosenttia vastaajista toteaa, että ympäristöteot kannattavat aina — hinnasta ja hyödystä riippumatta.

Asiaa selvitti tutkimusyhtiö Cintin tammikuussa online-kyselytutkimuksella Thermia Oy:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1071 suomalaista.