Ohjeet käynnistysavustusten hakemiseen julkaistu

Valtioneuvoston lisätalousarvioesityksen mukaan valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää ns. suhdanneluonteisia käynnistysavustuksia. Niillä on tarkoitus edistää perusparantamista.  Avustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot.

Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen hakijoille, jotka voisivat saada vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia perusparannuslainoja. Perusparantamiseen voit saada avustusta asunto-osakeyhtiötalot, jotka voisivat saada asunto-osakeyhtiölainojen korkotuesta annetun lain (205/1996) mukaisia perusparannuslainoja.

Avustusta myönnetään 10 % ARAn hyväksymistä kustannuksista.

Tarkoitus ei ole tukea vähäistä rakennuksen huoltoon ja ylläpitoon liittyvää toimintaa, vaan perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden arvioitujen kustannusten minimiraja on 200 euroa/asuinneliö ja korjauskustannusten on oltava vähintään 150 000 euroa.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla ovat mm. linjasaneeraus (putkiremontti); ikkunoiden ja ulko-ovien  uusiminen; perustusten uusiminen; yläpohjan ja katon uusiminen; parvekkeiden uusiminen; ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen; lämmitysjärjestelmän uusiminen.

Avustus myönnetään mahdollisen korkotukilainapäätöksen yhteydessä, mutta sitä voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös ilman korkotukilainapäätöstä.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 83 ja sen myöntää ARA. Avustuksen hakuaika on jatkuva ja hakemus toimitetaan ARAan.

Lisätietoja:  Asuntojen perusparannuksen käynnistysavustusten hakuohje