Noin 4 000 ihmistä ottanut kantaa AsOy-lakiin

Oikeusministeriössä voidaan olla tyytyväisiä siihen, että neljän viikon aikana jo noin 4 000 isännöitsijää, hallituksen jäsentä ja osakasta sekä kiinteistönvälittäjää oli ilmaissut mielipiteensä asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta. Kysely päättyy otakantaa.fi –sivustolla joulukuun puolivälissä.

Hallinnon toimivuus, tilintarkastus ja toiminnantarkastus, tiedottaminen ja tiedonsaanti, rakennusten ylläpito, osakkaan remontit, sovittelu ja riidanratkaisu sekä isännöitsijätodistus – kaikkiin näihin asioihin ovat osakkeenomistajat voineet ottaa kantaa marraskuussa avatussa asunto-osakeyhtiölakia koskevassa kyselyssä internetissä.

Aihealueet vaikuttavat olevan hyvin saman suuntaisia kuin missä Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:ssä on koettu epäkohtina osakkeenomistajien kannalta asunto-osakeyhtiölaissa.  Näitä asioita tuotiin esiin lokakuun lopussa pidetyssä SAO:n jäsentilaisuudessa, joka keräsi ennätysmäärän osanottajia paikalle.

Kysely kertokoon käytännön kokemuksista

Tilaisuuden vetonaulana oli kuitenkin arvatenkin lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, joka uutisoi jäsentilaisuudessa asunto-osakeyhtiölakia koskevan kyselyn käynnistymisen ja kertoi sen tavoitteista.

– Odotamme kyselyyn tuhansia vastauksia. Kun vuonna 2008 teimme silloiseen lain valmisteluun liittyen kyselyn, saimme vastauksia noin 1 200 hallituksen jäseneltä ja noin 300 isännöitsijältä. Silloin kohderyhmänä olivat nämä. Nyt kyselyssä ovat mukana myös osakkaat ja kiinteistönvälittäjät, joille kaikille on siis laadittu omat kysymyksensä, Jauhiainen kertoi tuolloin kyselystä, joka päättyy 15. joulukuuta.

Kyselyn tavoitteena on Jauhiaisen mukaan saada kuva siitä, miten vuonna 2010 tehty asunto-osakeyhtiölakiuudistus on onnistunut ja käytännössä toteutunut.

– Lisäksi on tarpeen tietää, onko lain vaikutuksesta onnistuttu lisäämään viestinnän avoimuutta, selventämään yhteisiä pelisääntöjä ja helpottamaan riitojen ratkaisemista. Haluamme tietää, onko näissä asioissa jotakin sellaista, joihin pitää tulevaisuudessa paneutua tai tehdä muutoksia, Jauhiainen totesi.

Kyselyllä halutaan pohjustaa sitä, että vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen tulevalle uudelle hallitukselle voidaan sitten tarvittavia muutoksia ja uudistuksia.

Teksti: Riina Takala

Enemmän kyselystä ja SAO:n kannanotoista joulukuussa ilmestyvässä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa 10/2013.