”Mokaa ja ota opiksesi” – johtamisen paras perusta

– Miksi parhaat johtajat ovat naisia? Siksi, että näin se vain sattuu olemaan. Haluan puhua johtajuudesta riippumatta siitä, koemmeko olevamme johtajia, sillä me olemme johtajia erilaisissa tilanteissa. Johtamisen haastaviin tilanteisiin liittyy sekin, että mokataan. Olen tehnyt niin monta kertaa, mutta olen myös oppinut niistä tilanteista.

Tässä kaksi vahvaa johtamiseen liittyvää teemaa, joista noin 130 työntekijän markkinointialan yrityksen Dagmar Oy:n toimitusjohtaja Tuula Kallio puhui Kiinteistöalan päättäjänaiset –seminaarissa.
Faktojen valossa naisten johtamat yritykset ovat 10 prosenttia kannattavampia kuin miesten. Naisten johtamissa yrityksissä sijoitetun pääoman tuotto on 18,5 prosenttia, miesten 14,2 prosenttia. Nais-esimiesten johtamistapaan ollaan tyytyväisempiä kuin miesten. Kun naisten osuus johdossa nousee nollasta 30 prosenttiin, kannattavuus paranee 15 prosenttia.
Näilläkin perusteilla Tuula Kallio oli sitä mieltä ja vahvisti kuulijoidensa uskoa siihen, että naiset ovat huippuja johtajina.
Vaikka esityksessä olikin näin vahva naisnäkökulma, hänen johtamisesta esiin nostamansa asiat pätevät mihin tahansa tilanteisiin – oltiinpa sitten naisina tai miehinä johtamassa itseämme, pomojamme, urheiluseuran varainhankintaa, tiimijohtajina, koulun vanhempainyhdistystä, esimiehinä, taloyhtiöissä….

Muutosten johtajia ollaan…
– Meillä ei ole enää olemassa jonkinlaista navigaattoria, mitä seurata ja mikä veisi meidät tulevaisuuteen. Sen sijaan meidän pitää yrittää kuvitella tulevaa ja miettiä, mitä esimerkiksi asiakkaamme haluavat ja mikä on heille tärkeää. Meillä ei ole muuta ankkuria miettiä tulevaisuutta kuin se. Ja meillä kaikilla on asiakkaita – ulkoisia tai sisäisiä, Tuula Kallio korosti.
– Me olemme muutosjohtajia myös siinä, kuinka teemme päivittäistä työtämme ja miten toimimme kollegoina näiden uusien mahdollisuuksien äärellä.
Uusilla mahdollisuuksilla hän viittasi mm. digitalisaatioon, teknologian kehittymiseen ja talouselämän haasteisiin.

Miten johdan itseäni tai pomoani?
Johtamisessa Tuula Kallion mielestä vaikeinta on itsensä johtaminen.
Miten siinä onnistuu, sitä voi tarkastella omien ”mokiensa” kautta eli miettiä vaikkapa, miten käytät aikaa, oletko ajoissa paikalla vai myöhästytkö; sanotko mielipiteesi silloin kun on paikka vai jälkikäteen ”jupiset”; osaatko kiittää ihmisiä jne.
– On hyvä miettiä, johdammeko itseämme hyvällä tavalla. Välillä saan itseni kiinni teoista, jolloin en ole johtanut itseäni parhaalla tavalla ja joissa yritän sitten parantaa toimintaani.
Haasteellista on niin sanotusti pomolle myyminenkin eli pomon johtaminen.
– Pomon johtamisessa on oleellista, että ohjaa häntä oikeaan suuntaan, koska pomo ei aina tiedä, mikä on meille parasta. Me olemme liian vaatimattomia sanomaan, mitä tarvitsemme tai että tarvitsemme jossakin asiassa apua ja huomauttamaan siitäkin, että ellei apua saada, homma menee pieleen.
– Parasta on, jos pomo itse keksii asian ytimen. Me voimme auttaa siinä kertomalla asioita tai esittämällä kysymyksiä. Pomo haluaa tulla myös ohjatuksi, koska hän haluaa menestyä omassa hommassaan.
– Pomolle pitää selittää selkeästi, mitä tavoittelemme ja miksi asia on tästä syystä tärkeä. Pitää mennä tietynlaista putkea pitkin eteenpäin asian kanssa, Tuula Kallio muistutti.
Tietynlaista pomojohtamista voi harjoittaa myös hankalien asiakkaiden kanssa.
– Totta kai asiakkaiden kanssa tulee tilanteita, että on tehty väärin, pitää nöyrästi kuunnella, pahoitella ja korjata asia. Mutta on paljon myös sellaisia tilanteita, joissa asiakkaan antamasta huonosta palautteesta vain 10 prosenttia liittyy meihin ja tekemisiimme.
– Senkin olen oppinut, että usein kannattaa palata hankalan asiakkaan kanssa asiaan vasta seuraavana päivänä, koska hänelläkin on sitten uusi päivä. On tärkeä tiedostaa, että käyttäytymisen taustalla on monia asioita, jotka vaikuttavat.

Palaute ja oikeudenmukaisuus
Henkilöstökyselyissä työntekijät yleensä aina sanovat haluavansa enemmän palautetta. Ja varmaan usein niin onkin, että palautetta halutaan siitä, mikä on mennyt pieleen ja mikä voisi mennä paremmin. Mutta miten antaa palautetta?
– Usein ajatellaan, että palaute ja asioiden saaminen menemään oikeaan tai parempaan suuntaan on ainoastaan yrityksen etu, mutta kyllä se voi olla yksittäisenkin ihmisen etu. Esimerkiksi silloin kun saa omasta toiminnastaan negatiivista palautetta, ymmärtää tekemänsä virheet ja osaa seuraavalla kerralla toimia paremmin.
Syrjimisen ja eriarvoisen kohtelun välttämisessä tärkeää on muistaa kiitos ja toisaalta se, että kaikki ihmiset ovat arvokkaita.
– Kun kohtaat ihmisiä, osoita heille aina arvostusta ja kunnioitusta. He ovat yrityksessä siksi, että heillä kaikilla on merkittävä työ tehtävänä. Tämä on ollut minulle tärkeä elämänoppi, jonka pidän mielessäni.

Suuret egot ja vastarannan kiisket
Taloyhtiöiden kokouksistakin moni isännöitsijä varmasti tunnistaa ihmistyypin, joka haluaa tuoda itseään esiin, jolla on suuri ego, joka on koko ajan äänessä, eikä asioita saada eteenpäin.
Keskustelu on vietävä tällaisissa tilanteissa olennaisiin asioihin ja käyttää hyväksi siinä esimerkiksi hyvää kokoustekniikkaa, millä saa asioita eteenpäin.
Vastarannan kiisket ja tiedon ja osaamisen pihtaajat ovat myös johtamisen kannalta haasteellisia ihmistyyppejä.
– Vastarannan kiiskien kanssa kannattaa pyrkiä keskustelemaan kasvokkain sen sijaan, että antaa heidän muodostaa omia foorumeitaan. Me olemme joskus hajasijoittaneet eri kerroksiin sellaisia vastarannankiiskiä, joille on muodostunut omia pöytäkuntia.
– Tiedon ja osaamisen pihtaajat ovat vaarallinen joukko ihmisiä. He voivat masentaa työyhteisön sillä, että osaavat kaiken ja muille tulee fiilis, etteivät ole ollenkaan hyviä. Varsinkin esimiehinä tällaiset ihmiset ovat kauheita, eivätkä opeta kenellekään mitään.
– Me olemme palkitsemalla kehittäneet osaamisen jakamista. Joka vuosi palkitaan dagmarilainen, joka on osaamisellaan auttanut muita onnistumaan työssään. Eikä valintaa tee yrityksen johto, vaan työntekijät itse äänestävät palkittavan keskuudestaan.

Onnistumisen eväitä
Miten sitten onnistua, siihen Tuula Kalliolla oli muutamia vinkkejä:
– Ota perspektiiviä, nuku yön yli ja suhteuta asiat. Jos jokin meni pieleen, älä etsi syyllistä, vaan katso eteenpäin. Kiitä, kiitä, kiitä ja jaa glooriaa asianosaisille. Palkitse oikeista askelista.
Onnistumisen tiellä tärkeitä asioita ovat myös omasta jaksamisesta huolen pitämien. Priorisoi viikon ja päivän tekemisiäsi. Puhu suoraan ja nosta kissa ns. pöydälle. Älä käytä konditionaalia – ei haluaisin, vaan haluan. Lisää viestintää ja ole mahdollisimman avoin.
– Minä tsemppaan itseäni jatkuvasti siihen, että kasvatan tulevaisuuden työtaitojani oppiakseni uutta.
– Siitä olen teille nyt kateellinen, että teillä on täällä seminaarissa fantastinen porukka ja toisissanne vertaistukea. Vertaistuki on tärkeä asia. Kannattaa aina etsiä joku, jolle puhua.

Teksti ja kuva Riina Takala-Karppanen
Artikkeli on julkaistu marraskuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extrassa 8/2016