Miten osallistua ja vuorovaikuttaa?

Minkälaiset osallistumisen ja vuorovaikutuksen toimintatavat olisivat parhaita asukkaiden ja kaupungin kesken Helsingissä? Tätä asiaa halutaan selvittää ja siihen liittyviä näkökulmia ja ideoita kerätään verkkokyselyllä, joka avautui 6.6.2016 ja on auki heinäkuun loppuun asti.
Kerrokantasi-verkkokyselyssä asukkailta kysytään, miten yhteistyötä ja tiedonkulkua voisi edistää ja millaisia asioita kannattaisi valmistella yhdessä asukkaiden kanssa. Vastauksia hyödynnetään vuorovaikutusmallin jatkovalmistelussa ja tulevissa asukastilaisuuksissa.
Kyselyyn voi osallistua myös paperilomakkeilla, joita on jaossa useissa kaupunginkirjaston toimipisteissä sekä kaupungintalon Virka-infossa.

Ideointia ja osallisuusmalleja yhteiskehittämispäivillä

Osallisuusmallin kehittämiseen voi osallistua myös hakemalla 2.-3.9. järjestettäviin yhteiskehittämispäiviin. Hakuaika on 6.6.–31.7. Päiville kutsutaan hakemusten perusteella 80 osallistujaa.
― Yhteiskehittämisessä on kyse siitä, että kaupunkilaiset otetaan mukaan kaupungin toimintaan ja kehittämiseen, toteaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kutsuu videolla asukkaita mukaan valmisteluun ja tekemään entistä parempaa kaupunkia.
Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen liittyy kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Uudistamisen yhtenä tavoitteena on demokraattisen päätöksenteon ja asukaslähtöisyyden kehittäminen. Osallisuusmallin valmistelusta vastaa kaupunginjohtajan asettama osallisuustyöryhmä.
Kaupunginvaltuusto tulee päättämään uuden johtamisjärjestelmän rungosta 22.6. ja yksityiskohtaisemmasta palveluorganisaatiosta syksyllä 2016.

Lisätietoja:
Osallistuminen kerrokantasi –kyselyyn pääset tästä:
Voit hakea yhteiskehittämispäiville saman kerrokantasi-kyselyn kautta.