Miten on työsuojeluasiat hanskassa LVI-alalla?

Perinteisen LVI-urakoinnin lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue aikoo tehdä valvontakäyntejä myös putkien pinnoituksia tekeviin yrityksiin. LVI-alan yritykset ovat tänä vuonna työsuojelun vastuualueen tehovalvonnassa.
Tarkastuksilla valvotaan muun muassa yrityksen lakisääteistä tapaturmavakuuttamista ja työterveyshuollon järjestämistä. Lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin.
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.
Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, tulee työnantajan arvioida niiden aiheuttamat riskit.
Riskin suuruutta määriteltäessä on huomioitava riskin toteutumisesta aiheutuvat haitalliset seuraukset sekä niiden todennäköisyys.
Tarkastusten tavoitteena on omavalvonnan ja turvallisuussuunnittelun vakiinnuttaminen LVI-alalla.
Yrityksen toiminnasta riippuen tarkastuksilla käsitellään myös esimerkiksi sähköturvallisuutta, koneiden- ja laitteiden turvallisuutta, sisäistä liikennettä, yksintyöskentelyä, yhteisen työmaan riskejä, pölyntorjuntaa, henkilönsuojaimia, putoamisvaaraa, turvallista pääsyä työskentelypaikoille sekä kemiallisia vaaratekijöitä. Kemialliset vaaratekijät korostuvat erityisesti putkien pinnoituksessa.

Riskien arvioinnista lisätietoja työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta: