Millainen asumisen tulevaisuus Helsingissä?

Minkälaisia asumisen vaihtoehtoja Helsinkiin tarvitaan lisää ja kenelle? Minkälaista sisällöllistä kehittämistä kaipaavat esimerkiksi kerrostalo- ja pientaloasuminen tai miten asuinalueita tulisi kehittää? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin voi vastata Helsingin kaupungin Kerro kantasi –sivujen kautta.
Osallistumalla voit vaikuttaa Kotikaupunkina Helsinki 2016 –asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan. Tässä vaiheessa kerätään mielipiteitä pohaksi ohjelmaluonnokselle, jota käsitellään kaupunginvaltuustossa tänä keväänä.
Asukkaiden mielipiteitä varten ohjelmaluonnoksen 12 tavoitteesta on nostettu kyselyssä esiin kolme tavoitetta, joiden arvellaan koskettavan ja puhuttavan kaupunkilaisia. Tavoitteet ovat asuinalueiden elinvoimaisuus, asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen sekä asukasrakenteen monipuolisuus.
Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, AM-ohjelma, laaditaan joka neljäs vuosi ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Se linjaa kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Ohjelmassa otetaan kantaa muun muassa tontinluovutukseen, asuntotuotannon määrään, hallinta- ja rahoitusmuotoihin, asuinalueiden ja asuntokannan kehittämiseen sekä eri asukasryhmien asumisen mahdollisuuksiin Helsingissä.
Vastausaikaa on 19. helmikuuta 2016 saakka.

Voit kommentoida tässä osoitteessa: http://kerrokantasi.hel.fi/asuminen

Lisätietoja Kotikaupunkina Helsinki 2016 –ohjelmaluonnoksesta ja ohjelman tavoitteista