Mieluummin Townhouse-talossa kuin kerrostalossa

– Townhouse kiinnostaa lapsiperheiden lisäksi yksin- ja kaksinasuvia ja toimii vaihtoehtona kerrostaloasumiselle. Townhouse joustaa asumistarpeiden ja -toiveiden erilaistuessa, Uusi suomalainen unelmakoti? – tutkimukseen osallistuva tutkija Eija Hasu.
Townhouse-talotyyppi tarjoaa monikerrokseen kaupunkimaiseen pientaloasumiseen uudenlaisia asumismahdollisuuksia eri elämäntilanteisiin. Tähän asti townhouse-asumista on pidetty pääkaupunkilaisena vaihtoehtona perheiden pientaloasumiselle.
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Uusi suomalainen unelmakoti? -tutkimuksen mukaan townhouse on kuitenkin toimiva vaihtoehto myös muunlaisissa elämäntilanteissa ja kerrostalossa asuville.

Kolmenlaisia townhouse-talotyyppejä
Tutkijat ehdottavatkin yhden sijasta kolmea erilaista townhouse-talotyyppiä – Mini, Flexi ja Kaks+.
Pienten asuntojen Mini mahdollistaa yksin asumista keskellä kaupunkia, kun taas Flexi joustaa elämän eri tilanteissa ja sopii isommallekin uusioperheelle.
Kaks+ vastaa hyvin ikääntyvän pariskunnan tarpeisiin ja kasvaa nuoren perheen mukana.
Townhouse asumismuotona puhuttelee myös edelläkävijäasukasryhmää, joka olisi valmis tinkimään asuinneliöistä ympäristösyistä. Muunneltavuuden lisäksi edelläkävijät painottivat asunnon energiatodistusta, uusiutuvien energialähteiden käyttöä lämmityksessä sekä passiivi- ja nollaenergiataloratkaisuja.

Tiiviimpää rakentamista
Townhouse-taloa on kaavailtu yhdeksi ratkaisuksi pääkaupunkiseudun mittavissa kaavoitushankkeissa.
– Talotyyppi sopii olemassa olevan rakennuskannan tiivistämiseen. Townhouse uutena urbaanina talotyyppinä monipuolistaa asuntotarjontaa perinteisen pientalon, rivitalon ja kerrostalon rinnalla, sanoo Aallon townhouse-tutkimuksesta vastaava professori Hannu Huttunen.
– Townhouse-talotyypin kehittämisen rinnalla on samalla hyvä keskustella rakennusmääräysten joustavasta soveltamisesta muun muassa esteettömyyden ja kiinteistön jaettavuuden näkökulmasta.

Tutkimusaineisto koostui asiantuntijahaastatteluista, yli 1 200 vastaajan kyselyaineistosta ja sitä syventävistä työpajoista. Suhtautumista ympäristö- ja energia-asioihin selvitettiin osana townhouse-talotyypin energiatehokkuustutkimusta Envi-kyselyssä, johon vastasi yli 1 000 25-80-vuotiasta pääkaupunkilaista.

Uusi suomalainen unelmakoti? on Aalto-yliopiston townhouse-talotyyppiä käsittelevä asumispreferenssitutkimus.
Tutkimus on osa monitieteistä Habitat Components -hanketta, jossa Energy Efficient Townhouse -tutkimus-, opetus- ja kehityshankkeiden kanssa kehitetään townhouse-talotyyppiä asuntosuunnittelun ja -rakentamisen tulevaisuuden vaatimukset huomioiden.
Hankkeen päärahoittajat ovat Aalto-yliopisto ja Innovatiivinen kaupunki -ohjelma. Muita rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto, kaupunginkanslia ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.