Mielipiteitä meluntorjunnasta Espoossa

Kyselyn avulla kerätään espoolaisten mielipiteitä meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä sekä annetaan espoolaisille mahdollisuus osallistua toimenpiteiden suunnitteluun.

– Haluamme selvittää espoolaisten näkemyksiä kaupungin viranhaltijoiden suunnittelemista meluntorjunnan toimenpiteistä, jotka kaupunki pystyy toteuttamaan tai joihin kaupunki voi vaikuttaa, kertoo Maria Favorin, Espoon ympäristökeskuksesta.

– Sekä tietysti antaa espoolaisille mahdollisuuden osallistua toimenpiteiden suunnitteluun.

Espoon kaupunki valmistelee parhaillaan uutta Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2022. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen, esittää oman mielipiteesi toimenpiteistä sekä auttaa toimenpiteiden toteuttamisen suunnittelussa.

– Eniten meluongelmia Espoossa aiheuttaa liikennemelu, minkä takia ehdotettujen toimenpiteiden avulla pyritään vähentämään erityisesti liikenteen meluhaittoja, Favorin kertoo.

– Juuri tämän takia ehdotetuissa toimenpiteissä ovat esillä sähköisen liikenteen, pyöräilyn ja raideliikenteen edistäminen.

Kysely (bit.ly/MeluEspoo) on auki 31.1.2018 asti. Vastaukset tulevat ainoastaan suunnitelman laatijoiden käyttöön, eikä niitä julkaista valmiissa toimintasuunnitelmassa.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma tulee kokonaisuudessaan nähtäville 19.2.-31.3.2018, jolloin espoolaisilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa uudelleen.