Mielenterveyskuntoutujat haluavat tavallista asumista

Mielenterveyskuntoutujat asuvat tulevaisuudessa yhä useammin tavallisissa asunnoissa ryhmäkotien ja tehostetun palveluasumisen sijaan. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta selvityksestä, jonka mukaan tavallisissa asunnoissa asumista toivovat niin kuntoutujat kuin heidän läheisensä, ja myös useissa kunnissa ajatellaan nykyään näin.

– Parastaikaa on meneillään mielenterveyskuntoutujien asumisen rakennemuutos. Se on kuitenkin vasta alussa, ja koko maassa tarvitaan lisää kohtuuhintaisia pieniä vuokra-asuntoja. Lisäksi pidän tärkeänä eri toimijoiden ja hallintokuntien käytännön yhteistyötä sekä mielenterveyskuntoutujien näkemysten huomioon ottamista asumisratkaisuja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laajalla yhteistyöllä saamme mielenterveyskuntoutujien asumistilanteen paranemaan, asuntoministeri Pia Viitanen toteaa.

Selvityksessä korostuu useaan otteeseen se, että mielenterveyskuntoutujaan kohdistuvan tuen pitäisi olla kiinteä osa tavallista arkea, ja se tulisi saada omaan kotiin. Tuen pitäisi myös kannustaa omatoimisuuteen.
Selvityksessä perehdytään erityisesti pilottikuntiin, joita ovat Mikkelin kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/Jyväskylä, Kuopion kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Espoon kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.
– Pilottikunnat ovat edenneet viime vuosina kohti laadukkaampia ja kevyemmin tuettuja asumisratkaisuja. Avainasemassa on hyvä koordinaatio ja yhteistyö. Onnistumisia on erityisesti Mikkelin, Jyväskylän/Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla.
Selvityksen “Unelmana oma asunto ja tukea pärjäämiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisut ja niiden kehittäminen” tilasivat ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ja se on osa mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanketta. Tietoa kerättiin haastattelemalla asiantuntijoita, palveluntuottajia, kuntoutujia ja omaisia sekä kirjallisesta materiaalista. Selvityksen toteutti Referenssi Oy.