Metsästysase kotona lukkojen takana

Metsästyskausi päällä, metsälle mennessä ja palatessa pyssy on lataamattomana pussissa. Mutta entäs kotona – missä sitä pitäisi oikeaoppisesti säilyttää?
– Ampuma-aseen haltijalla on velvollisuus huolehtia aseestaan niin, ettei synny vaaraa aseen joutumisesta asiattomien haltuun, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Ampuma-aselain perusteella ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna. Asetta voi säilyttää myös aseen osat erillään. Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettynä saa pitää paikassa, josta ase tai sen osat ovat helposti anastettavissa.
Jos aseita on viisi tai enemmän, niitä tulee ampuma-aselain mukaan säilyttää lukitussa turvakaapissa.
– Jos taloyhtiön asukas haluaa säilyttää vaikkapa haulikkoaan asuinhuoneistossa, tulee asetta säilyttää esimerkiksi lukollisessa vaatekaapissa. Aseita ei saa säilyttää esimerkiksi taloyhtiön varastokopeissa, vaan ainoastaan asunnossa, Pynnönen kertoo.
Jos taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä saa tietoonsa, että aseita säilytetään taloyhtiössä vastoin ampuma-aselain säännöksiä, heidän kannattaa kehottaa asukasta siirtämään aseensa välittömästi lain mukaiseen säilytyspaikkaan. Jos näin ei tapahdu, taloyhtiön johdon on syytä ottaa yhteyttä poliisiin.
– Ampuma-aselain mukaan ampuma-aseen väärään säilytykseen syyllistynyt on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon. Lisäksi ase voidaan takavarikoida, tuomita valtiolle menetetyksi ja jopa hävittää välittömästi poliisin toimesta, Pynnönen sanoo.

Kaasupullo tai autonrenkaat – missä saa säilyttää?
Pelastuslaissa ja kemikaalilainsäädännössä on määräyksiä, jotka on hyvä tiedostaa, kun miettii, miten säilyttää taloyhtiössä esimerkiksi autonrenkaita, maaleja tai kaasugrillin nestekaasua.
Porrashuoneissa ja muissa sisäisissä käytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Lastenrattaat, rollaattorit yms. säilytetään kotona tai erillisessä varastossa, ei koskaan porraskäytävässä.
Yhteisissä ullakkotiloissa, verkkovarastoissa tai kellarikopeissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai muita palavia kaasuja.
Palavia ja helposti syttyviä nesteitä ja aerosoleja saa säilyttää asunnossa yhteensä enintään 25 litraa ja nestekaasua enintään 25 kiloa
Ilotulitteita ja muita räjähdystarvikkeita ei saa säilyttää ullakko-tiloissa, yhteisissä tiloissa tai asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatuissa tiloissa. Ilotulitteita saa pitää kotona lukitussa kaapissa enintään 5 kiloa. Määrä tarkoittaa ilotulitteissa olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muutettuna noin 20 kiloa.
Autonrenkaita saa omassa häkkikomerossa säilyttää yhden rengaskerran. Taloyhtiöillä voi kuitenkin olla omat säännöt siitä, saako kerrostalon häkkivarastossa säilyttää auton renkaita.
Syttyvät nesteet on jaettu eri kategorioihin. Autotallissa saa säilyttää kategorioiden 1–3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria1–2) yhteensä enintään 60 litraa ja enintään 200 litraa nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta.
Ajoneuvosuojissa säilytettävässä ajoneuvossa sisällä olevaa polttoainetta ei lasketa säilytysmääriin.
Yhteisten autotallien ja -katosten maksimimäärä on koko tallille tai katokselle, ei esimerkiksi per asukas.
Nestekaasua saa säilyttää autotallissa irtosäiliöissä enintään 25 kg.
Maaleja, tärpättejä ja liimoja saa säilyttää asunnossa korkeintaan 25 litraa. Asukkaiden verkkovarastoissa tai kellarikopeissa niitä ei saa säilyttää. Taloyhtiön mahdollisessa yhteisessä erillisvarastossa näitä saa pitää yhteensä korkeintaan 100 litraa.

Kerrostalon varastointi- ja säilytysohjeet perustuvat Pelastuslain (379/2011) 9§. Kemikaaleihin liittyvät ohjeet perustuvat Valtio-neuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012 45§) Ilotulitteita ja muita räjähdystarvikkeita käsittelevä ohjeistus perustuu Räjähde-asetukseen (473/1993, 71§.)

Lisätietoja oman alueen pelastuslaitoksen sivustolta tai www.pelastustoimi.fi