Kuinka paljon melua – pääkaupunkiseudulla tehdään meluselvitystä

Ympäristömelu on yksi suurimpia ympäristöongelmia ja heikentää myös Helsingissä merkittävästi elinympäristön laatua ja terveellisyyttä. Pääkaupunkiseudulla on käynnistyny Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukaisen liikennemeluselvityksen laadinta.
Tarkoitus on selvittää, miten ja kuinka paljon melutilanne on muuttunut esimerkiksi Helsingissä. Edellisen kerran koko pääkaupunkiseutua koskeva meluselvitys tehtiin vuonna 2012.
Tuolloin arvioitiin, että lähes 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu tieliikenteen melualueilla. Raideliikenteen melulle altistuu noin kymmenen prosenttia asukkaista. Helsingin maapinta-alasta noin kolmannes on tieliikenteen melualuetta.
Vuonna 2017 valmistuvassa pääkaupunkiseudun meluselvityksessä on mukana noin 777 kilometriä katuja, maanteitä noin 522 kilometriä ja rautateitä 85 kilometriä. Kaduista noin puolet on Helsingissä.
Meluselvitys tehdään tällä kertaa uudella yhteiseurooppalaisella laskentamallilla (CNOSSOS). Mallilla pyritään aiempaa parempaan tarkkuuteen ja samalla yhtenäistämään laskentamenettelyt koko EU:ssa.

Toimintasuunnitelma ohjaa meluntorjuntaa
Meluntorjuntaa ohjaa Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma, jota tarkistettiin vuonna 2013.
Ennaltaehkäisy on ensisijaisin meluntorjuntakeino. Kaupunkirakenteen tiivistyessä maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut korostuvat.
Melun syntymistä pienentävät toimet ovat usein kustannustehokkaita. Tällaisia ovat esimerkiksi melua vaimentavat päällysteet, nopeusrajoitusten alentaminen ja nastarenkaiden käytön vähentäminen.
Joukkoliikenteessä erityisesti sähkö- ja hybridibussien yleistymisellä voi olla merkittävä myönteinen vaikutus meluun.
Kaupungin ympäristöpolitiikassa meluntorjunnan tavoitteena on, että melualueella asuvien määrä on vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2003.
– Tavoitteeseen pääseminen on haasteellista ilman meluntorjunnan merkittävää tehostamista. Yksittäisillä meluntorjuntahankkeilla voidaan kuitenkin parantaa tuhansien asukkaiden melutilannetta, korostaa ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund.

Tuloksia ja vuorovaikutusta ensi vuonna
Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvityksesta sekä Helsingin raitioteiden ja metron meluselvityksestä vuonna 2017 saatavat tulokset toimivat lähtökohtana uuden meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimiselle. Se valmistuu vuonna 2018.
– Toimintasuunnitelman laadinta tulee olemaa aiempaa vuorovaikutteisempaa. Kaupunkilaisille halutaan antaa mahdollisuus esittää näkemyksiään jo valmisteluvaiheessa, Kippo-Edlund kertoo.

Meluselvityksen 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman aineistot löytyvät täältä ja melukartat täältä.