”Meidän taloyhtiössä ei palella, eikä kuumoilla”

Yksi asunto kuuma ja toinen kylmä, toinen avaa ikkunoita kuumuuden vuoksi, toinen hytisee kylmissään, patterit pitävät ääntä ja energialasku kasvaa. Lämpötilaan liittyvät ongelmat tulevat voimakkaasti esiin juuri näin lämmityskauden alettua.

Patteriverkoston perussäätö on yksi keino ratkaista ongelmaa ja saada lämmitysjärjestelmä tasapainoon. Hyvän tuloksen takaa oikea ajoitus, hyvä suunnittelu ja toteutus.
Suurin osa ihmisistä viihtyy parhaiten 21 asteen huonelämpötilassa. Liian kuuma huoneilma väsyttää ja houkuttaa avaamaan tuuletusikkunat, jolloin lämmitysenergia karkaa taivaalle. Onnistuneen perussäädön ansiosta huonelämpötila pysyy tasaisena kaikissa asunnoissa koko lämmityskauden ajan.
Huonelämpötilan pudottaminen yhdellä asteella säästää keskimäärin viisi prosenttia asuinkerrostalon lämmityskustannuksista. Motivan arvioiden mukaan oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan parhaassa tapauksessa saavuttaa jopa 10–15 prosentin säästö energiankulutuksessa, lähtötilanteesta riippuen. Perussäädöllä ei kuitenkaan aina saavuteta säästöä energiankulutuksessa, vaan lähtökohtana on aina hyvät asuinolosuhteet.

Milloin oikea ajankohta?
Vanhoissa taloyhtiöissä patteriverkoston perussäätö suositellaan toteutettavaksi tarpeen mukaan riippuen muista taloyhtiössä toteutettavista korjauksista ja uudistuksista sekä lämmitysverkoston toiminnasta. Suin päin ei perussäätöä kannata rynnätä tekemään, sillä asuinrakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttavat monet seikat aina ikkunoiden vaihtamisesta ja ilmanvaihdon muutoksista julkisivun lisäeristämiseen.
Tämän lisäksi lämmitysverkoston eri laitteiden (mm. säätökäyrä patteriventtiilit, pumppu) ja ilmanvaihdon toiminta kannattaa selvittää ennen isompaan toimenpiteeseen ryhtymistä.
Ikkunaremontti kaksi vuotta perussäädön jälkeen tekee työn turhaksi. Perussäätö kannattaakin tehdä vasta aivan viimeisenä toimenpiteenä, mikäli lämmitystarpeeseen vaikuttavia korjaustöitä on tiedossa lähiaikoina, sanoo Motivan asiantuntija Harri Heinaro.

Tilaajan 10 ohjetta
1. Selvittäkää taloyhtiön olosuhteet kysymällä tietoa asukkailta esim. teettämällä olosuhdekysely, jossa selvitetään huoneistojen lämpötilat, patteriverkoston äänet ja muut huoneistoissa ilmenevät ongelmat (vetoisuus jne.). Käykää myös yhteisesti läpi tavoitetaso huoneistojen lämpötilojen osalta.

2. Sopikaa taloyhtiössä yhteiset pelisäännöt sisälämpötilan osalta. Muistakaa sopia pelisäännöt myös huoltoyhtiön ja isännöitsijän kanssa.

3. Selvittäkää, voidaanko tilannetta parantaa pienillä korjauksilla ja säädöillä. Taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltoyhtiö voivat yhdessä selvittää, voidaanko tilannetta parantaa pienillä toimenpiteillä (lämmityksen säätökäyrä, asuntokohtaiset säädöt, pienet korjaukset, rikkinäisten laitteiden vaihto jne.). Mikäli ongelmiin ei löydy näiden tahojen kautta ratkaisua, voidaan selvittämiseen myös hyödyntää asiaintuntijaa. Jos ongelmat eivät ratkea pienillä toimenpiteillä, voi patteriverkoston perussäätö tai muu korjaustoimenpide olla ajankohtainen.

4. Selvittäkää taloyhtiön tulevat korjaustarpeet ja laatikaa kunnossapitosuunnitelma (PTS) sekä sen pohjalta korjausohjelma.
Miettikää patteriverkoston perussäädön oikea toteutusajankohta muihin korjaushankkeisiin nähden. Perussäätöä ei kannata toteuttaa esimerkiksi ennen ikkunaremonttia vaan vasta sen yhteydessä.
Hyödyntäkää ammattilaisia kunnossapitosuunnitelman tekemiseen.  Taloyhtiössä tietoa tarvittavista korjauksista ja energiankäytön tehostamistoimenpiteistä saa mm. teettämällä, kuntoarvion, energiakatselmuksen tai energiatodistuksen.
Luvanvaraisissa ulkovaippaan tai ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvissa korjaushankkeissa määräykset edellyttävät varmistamaan ilmanvaihdon ja lämmityksen oikean ja energiatehokkaan toiminnan, jolloin myös patteriverkoston perussäätö on yksi tarkasteltava asia.

5. Tiedottakaa laajasti taloyhtiötä tulevasta perussäätöhankkeesta ja kertokaa, mistä hankkeessa on kyse ja miksi se on tärkeää tehdä.
Olosuhdekyselyssä annettu palaute sekä muut ongelmat on hyvä nostaa esiin ja kertoa kuinka näihin voidaan perussäädöllä vaikuttaa.

6. Teettäkää perussäädöstä kunnon suunnitelmat ammattilaisella.
Suunnittelijalle tulisi kertoa myös muista mahdollisista korjaustarpeista (esim. kunnossapitosuunnitelman kautta), jotta perussäädön yhteydessä tehdään ainakin kaikki lämmitysverkostoon liittyvät tärkeät toimenpiteet.

7. Kilpailuttakaa urakan tekijät suunnitelmien pohjalta.

8. Hyödyntäkää tarvittaessa ulkopuolista valvojaa hankkeen toteutumisen varmistamiseksi.

9. Muistakaa toteutuneen hankkeen jälkeen seurata sekä energiankulutusta ja olosuhteita, jotta voitte olla varmoja hankkeen toteutumisesta ja sen tuloksista.
Tarkistakaa, että yhteisesti sovitut tavoitteet sisälämpötilojen osalta toteutuvat.
Varmistakaa, että lämmityksen säätökäyrä muutetaan vastaamaan perussäädön jälkeistä tilannetta ja sopikaa huollon kanssa yhteiset pelisäädöt säätökäyrän muuttamisesta.

10. Ottakaa huomioon, että perussäätö tulee tarvittaessa uusia kun taloyhtiössä jatketaan korjaustoimintaa, tai jos olosuhteissa tai lämmitysverkoston toiminnassa havaitaan ongelmia ajan kuluessa.

Tällaiset ohjeet on laatinut Motiva Oy oyhdessä ympäristöministeriön, Energiateollisuus ry:n, Helen Oy:n, Oras Oy:n, Ouman Oy:n ja Rettig Lämpö Oy:n kanssa.

Lisätietoja löydät osoitteesta: