Matalaenergiatalojen kuuluvuusongelmiin ratkaisuja

– Radiosignaalien kuuluvuus on tärkeä osa yhdyskunnan ja asumisen hyviä puitteita. Nyt tehty työ osoittaa, että osaamista tulee  ja voidaan kehittää niin rakennusten kuin asiaan liittyvien teknologioiden osalta, asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen totesi saatuaan raportin, joka koski matalaenergiatalojen kuuluvuusongelmia.

Lyhyellä aikavälillä yksi työryhmän toimenpidesuosituksista on ns. radiosignaalin kuuluvuusarvon (RF) määrittely yleisemmille rakennusmateriaaleille. RF-luku on konkreettinen työkalu, jonka avulla kuuluvuusongelmien todennäköisyys voitaisiin arvioida jo rakennusta suunniteltaessa. Ongelmat voitaisiin sen myötä ehkäistä esimerkiksi sopivilla rakennusmateriaalivalinnoilla tai radiosignaalin läpäisevillä RF-aukoilla rakennuksen seinässä.

Lisäksi suositellaan kotitukiasemaratkaisujen kehittämistä sekä varautumista matkaviestinkäyttöön sopivien talokohtaisten sisäverkkojen kaapelointiin.

Pidemmän aikavälin toimenpiteiksi työryhmä suosittelee muun muassa laillisten pientoistinten käyttöönoton edistämistä. Tällä hetkellä pienet toistimet ja aktiiviset antennivahvistimet ovat Suomessa kiellettyjä, sillä niitä ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön ja siksi ne aiheuttavat huomattavaa häiriötä muulle matkaviestinliikenteelle.

Työryhmä katsoo, että edullisia, kuluttajakäyttöön suunnattuja toistimia tulisi kehittää ja tuoda markkinoille. Jos asiassa tarvitaan lainmuutosta, tulisi uusi lainsäädäntö valmistella mahdollisimman avoimesti.

Puhelut pätkivät, eikä langaton netti toimi

Eräissä uusissa matalaenergiataloissa on havaittu, että puhelut pätkivät, eikä langaton netti toimi. Yhdeksi syyksi arvioidaan uudet energiatehokkaammat rakenteet ja rakenneratkaisut, jotka haittaavat radiosignaaleiden kulkua sisätiloihin.

Ratkaisuja kuuluvuusongelmiin on haettu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä, jossa olivat edustettuina ympäristöministeriö, viestintä- ja rakennusalan viranomaiset, telealan yritykset sekä rakennusalan asiantuntijat.

Ennakointia tarvitaan

EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen.

– Keskeistä on se, että tieto sekä ongelmista että niiden ratkaisuista leviää tehokkaasti suunnittelijoille, rakentajille, telealalle, viranomaisille ja kuluttajille. Ongelmien korjaaminen jälkeenpäin on aina hankalampaa ja kalliimpaa, Viitanen toteaa.

– Matkaviestinyhteyksien toimivuus on nykypäivänä perustarve. Lisäksi matkaviestinliikenne rakennusten sisätiloissa kasvaa jatkuvasti erilaisten päätelaitteiden lisääntymisen myötä. Siksi toivon, että työryhmän esitykset ja suositukset tuottavat pian konkreettisia tuloksia, Viitanen sanoo.