Maakaasua 40 vuotta

Maakaasu on palvellut yhdyskuntien sähkön ja kaukolämmön tuottamista jo lähes 40 vuoden ajan. Manner-Euroopassa kaasun käyttäjinä on paljon myös kotitalouksia, mutta Suomessa kotitalouksien osuus maakaasun käyttämisessä on huomattavasti pienempi. Asiakasmäärältään suurin ryhmä ovat Helsingin kaasuliesiasiakkaat.

Lisäksi kotitalouksia palvelevia kaasun jakeluverkkoja on  mm. Haminassa, Porvoossa, Kotkassa ja Vihdin Nummelassa.

Kotimaiselle biokaasulle uusia mahdollisuuksia

Tammikuussa 1974 käyttöön vihitystä maakaasuputkistosta on tullut nyt myös siirtoreitti  kotimaiselle, uusiutuvalle biokaasulle. Nesteytettynä kaasua voidaan toimittaa myös putkiverkoston ulkopuolelle.

Kun presidentti Urho Kekkonen vihki Suomen maakaasun siirtoverkon 40 vuotta sitten käyttöön, se tapahtui paikassa, jossa sijaitsee edelleen kaasuverkoston keskusvalvomo eli nykyisin Kouvolassa.

Maakaasuverkosto ulottui tuolloin Imatralta Kouvolaan ja Kotkaan ja 442,3 miljoonan kuutiometrin toimitusta käytti kymmenen asiakasta. Maakaasu oli ennen kaikkea metsäteollisuuden polttoaine.

Nykyisin Gasumin korkeapaineisen kaasun siirtoputkisto on 1310 km ja matalamman paineen jakeluputkisto 539 km pitkä. Putkisto kattaa Kaakkois-Suomen, pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan. Putkiverkkoon syötetään biokaasua Kouvolan Mäkikylästä ja Espoon Suomenojalta.

Kaasun voimalla myös liikenteessä

Maakaasusta tuli merkittävä yhdyskuntien sähkön ja kaukolämmön lähde, kun verkosto laajeni Pirkanmaalle ja pääkaupunkiseudulle. Maakaasun käyttövolyymi kolminkertaistui vuosina 1986 – 1996. Maakaasun tähänastinen huippukulutusvuosi oli vuonna 2003, jolloin maakaasua käytettiin 47,7 TWh. Maakaasun kokonaistuonti Suomeen saavutti 100 miljardin kuutiometrin rajan vuonna 2010.

Ensimmäiset maakaasubussit aloittivat liikennöinnin Helsingissä vuonna 1996. Kaasun käyttö liikenteen polttoaineena laajeni merkittävästi, kun maakaasukäyttöisiä henkilöautoja rasittanut korotettu käyttövoimavero poistettiin vuonna 2004. Ensimmäinen julkinen maakaasuautojen tankkausasema avattiin Helsingin Malmille
vuonna 2005. Kiinnostus kaasuautoiluun kasvoi edelleen, kun autojen polttoaineeksi tuli 2011 tarjolle myös kotimainen biokaasu.

Toistaiseksi kaikki Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan edelleen Venäjältä.  Tulevaisuudessa Gasumilla uskotaan nesteytetyn maakaasun (LNG) avaavan merkittäviä uusia mahdollisuuksia kaasumarkkinoiden kehittämiselle.