Luovutaanko piirinuohouksesta?

Nuohous vapaaksi kilpailluksi yritystoiminnaksi, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaa palvelun haluamaltaan yrittäjältä.
Tämä muutos sisältyy sisäministeriön käynnistämään hankkeeseen, jossa tarkoituksena on poistaa pelastustoimelta velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä luovuttaisiin siis ns. piirinuohousjärjestelmästä.
Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta.
Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Yhtiö vastaa hormeista, osakas takoista
Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi uudistuksessa ennallaan.
Asunto-osakeyhtiöissä tässä kohdin voi olla epätietoisuutta, sillä pelastuslain mukaan huoneiston haltija on vastuussa omistamiensa tilojen nuohoamisesta.
Asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin määrittelee, että yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet, joiden osia hormia ovat.
Näin ollen yhtiö vastaa siis hormistoissa olevien vikojen, kuten esimerkiksi ilmavuotojen ja rapautumien korjaamisesta, ellei sitten yhtiöjärjestyksessä ole määrätty asiasta toisin.
Osakkeenomistajan vastuulle taas kuuluu vastuu huoneiston sisäpuolella olevan takan kunnossapidosta.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui vuonna 2014 ja oli lausuntokierroksella vuoden 2015 alussa. Lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä.
Nyt käynnistyneen hankkeen toimikausi on 15.3.2016–31.12.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2017, ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2018.Lue lisää nuohousta koskevan sääntelyn uudistamisesta: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous