Lumisade – kuinka paljon aurinkoenergiaa syntyy?

Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteen katolla Helsingin Kumpulassa toimii 80 aurinkopaneelia, joiden muodostaman aurinkovoimalan avulla tutkitaan, miten erilaiset sääolot vaikuttavat aurinkoenergian tuotantoon.Paneelikentän teho on 20 kW, mikä vuosituotantona vastaa kolmen kotitalouden energiantarvetta.
– Tavoitteenamme on paitsi hyödyntää aurinkovoimaa energiankulutuksessamme myös selvittää tarkasti, kuinka paljon energiaa paneeleista käytännössä saadaan eri säätilanteissa Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitoksen yhteyspäällikkö Pirkko Pylkkö.

Täsmällisiä aurinkosähköennusteita
Aurinkovoimalan avulla saadaan tarkkaa tietoa siitä, kuinka erilaiset sääolot, lumiolot ja pienhiukkaset vaikuttavat aurinkovoiman tuotantoon.
Ilmatieteen laitos on tutkinut jo pitkään auringon säteilymittauksien avulla auringonsäteilyn maantieteellistä jakaumaa ja tarkkaa mittaustietoa on kerääntynyt useiden vuosikymmenien ajalta.
Toisaalta asemia on melko vähän, mutta alueellisesti kattavampaa tietoa saadaan satelliittihavainnoista. Satelliitti- ja asemakohtaisia havaintotietoja yhdistämällä saadaan kattava kuva koko Suomen auringon säteilyn jakaumasta.
Tietoja yhdistämällä on mahdollista laatia myös koko Suomen kattavan Aurinkoatlas.
Tutkimuskohteena on esimerkiksi satelliittihavaintoihin perustuva lähituntien aurinkoennuste, jonka ansiosta voidaan paremmin arvioida milloin aurinko tuottaa tehokkaasti sähköä sähköverkkoon ja milloin ei. Myös säänennustusmallien aurinkoennusteita kehitetään. Tällä on merkitystä sähköverkon ylläpidon kannalta. Lisäksi Ilmatieteen laitos tutkii yhdessä intialaisten kanssa, miten ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat maan pinnalle saapuvan auringon säteilyn määrään eri aallonpituuksilla ja miten tämä auringon spektrin muoto vaikuttaa aurinkopaneelien sähköntuotantoon.

Green office – toimisto energiatehokas
Ilmatieteen laitoksen Kumpulan toimipiste on WWF:n Green Office -toimisto. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.
– Olemme jo tähän mennessä Green Officen puitteissa saaneet vähennettyä energian kulutustamme erilaisilla taloteknisillä järjestelyillä, esimerkiksi ilmastoinnin säädöllä ja liiketunnistimilla. Aurinkoenergia tuo meille mahdollisuuden olla mukana edistämässä vihreämmän teknologian käyttöönottoa, kertoo Ilmatieteen laitoksen toimitilapäällikkö Pertti Sinisalo.
– Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää sähkön hankintaa Dynamicum-rakennuksessa ja se on luonteva seuraava askel kiinteistön ylläpidossa, jossa noudatetaan toimintapolitiikkamme mukaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämistä, toteaa toimitalon omistavan Senaatti-Kiinteistöjen asiantuntija Pasi Hyyppä.