Lumen vastaanottopaikat etsinnässä Espoossa

Vaikka viimeaikaisissa eteläisen Suomen suoranaisissa helteissä ei viitsisi ajatella lunta, Espoon kaupunki haluaa kuitenkin kysyä espoolaisten kantaa lumen vastaanottopaikkojen sijoittamiseen.
Kaupunki toteuttaa kyselyn, minkä tavoitteena on löytää sijoituspaikkoja erityisesti eteläisen Espoon kaupunkikeskusten läheisyydestä.
Kuljetusmatkojen vähentämisen ja kunnossapidon sujuvuuden edistämiseksi tulisi aurauslumet pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle syntypaikkaansa.
Lähisijoituspaikkojen lisäksi pitäisi löytää 5-6 pysyvää lumen vastaanottopaikkaa Tapiolan, Leppävaaran, Matinkylän, Espoonlahden, Kauklahden ja Espoon keskuksen alueilta.
Kyselyaineistossa on esitetty tarkemmin alustavasti määritellyt lumen vastaanottoon soveltuvat paikat.

Minne lumet, kun kaupunkirakenne tiivistyy?
Pysyvien lumen vastaanottopaikkojen löytäminen liittyy useisiin meneillään oleviin kaavoitushankkeisiin, joilla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta ja rakentamaan uusia asuin- ja työpaikka-alueita. Etelä-Espooseen on metron myöstä tulossa paljon uutta, tiivistä rakentamista ja myös Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueita täydennetään.
Tämä tarkoittaa aurattavan alueen ja läjitettävän lumimäärän kasvua samalla, kun lumen sijoittamiselle jää tiiviisti rakennetuilla alueilla yhä vähemmän tilaa.
Vastaanottopaikkojen sijoittamisen lisäksi työssä tarkastellaan vaihtoehtoisia tekniikoita aurauslumen hävittämiseen kaupunkialueella, kuten lumien sulattamista koneellisesti polttoaineen lämmöllä.
Espoon rannat ovat liian matalia merivastaanottopaikoiksi, mutta puhdistetun jäteveden ja kalliotunnelin hyödyntämistä tutkitaan Malminmäkeen.
Liikenneturvallisuus, melu, vaikutukset vesistöön ja maaperään huomioidaan paikkaa valittaessa. Lumen vastaanottopaikoille ajetaan runsaan lumisateen jälkeen yhteensä 800 lumikuormaa päivässä ja koko vuonna jopa 50 000.

Lumen vastaanotto -kysely on avoinna 25.4. – 31.5. osoitteessa www.espoo.fi/lumi