LKV-pätevyysvaade ei vielä täyty 200 toimipisteessä

Suomessa laillistettujen kiinteistönvälittäjien osuus koko kiinteistönvälittäjäkunnasta oli syyskuun alussa 60,5 prosenttia. Pätevintä kiinteistönvälitystä saa tällä hetkellä Joensuussa ja Kouvolassa, joissa seitsemällä välittäjällä kymmenestä on LKV-tutkinto suoritettuna.
Alhaisimmat toimistokohtaiset pätevyystasot löytyvät Hämeenlinnasta ja Rovaniemeltä, joissa yli 40 prosenttia toimistoista on tulevien pätevyysvaatimusten alapuolella.
Yhteensä Suomessa on yli 200 kiinteistönvälitystoimipistettä, joissa parannuksia on ennen vuoden vaihdetta tehtävä.
Tämä käy ilmi Effortia Oy:n selvityksestä. Se liittyy ensi vuoden alussa voimaan astuvaan lakiin, jonka mukaan jokaisen kiinteistönvälitystoimipisteen myyntihenkilökunnasta vähintään puolella tulee olla LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Poistetaan rekisteristä, ellei…
Tähän mennessä on järjestetty kaksi LKV-koetta ja niitä järjestetään vielä loppuvuoteen mennessä kaksi, jotta välitysliikkeillä on mahdollisuus lunastaa LKV-pätevyys ennen lain voimaanastumista. Mikäli yrityksissä ei saavuteta lain mukaisia pätevyystasoja, yritys voidaan poistaa välitysliikerekisteristä ja sitä kautta yrityksen toiminta loppuu.
Aikaisemmin riitti, että yrityksen vastaavalla hoitajalla on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Lisäksi vastaavan hoitajan on pitänyt varmistaa, että jokaisessa yrityksen myyntiä tekevässä välitystoimipisteessä on vastaavan hoitajan pätevyyden omaava toimihenkilö, joka osallistuu välitystoimintaan.
Vuonna 2001 voimaan tullut laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä muuttui huhtikuussa 2013 siten, että 50 prosenttia välitystoimipisteiden myyntiä tekevistä toimihenkilöistä on oltava LKV- tutkinnon suorittaneita. Lakiin kirjattiin siirtymäsäännös, jonka mukaan laki astuu voimaan pätevyysvaatimusten osalta vasta 1.1.2016.