Miten lisätä vuokrataloyhteisöjen elinkelpoisuutta?

Miten parantaa taantuvien kuntien vuokrataloyhteisöjen talouttaa ja elinkelpoisuutta? Tätä kysymystä selvittämään on asetettu työryhmä, joka tutkii, miten laajoja taloudellisia vaikeuksia valtion tukemilla vuokrataloyhteisöillä on. Selvityksen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä.
Työryhmän tehtävänä on myös kehittää asuntokantaa vastaamaan kysyntää sekä vähentää asuntojen vajaakäytöstä aiheutuvia riskejä valtiolle.
Lisäksi se arvioi valtion mahdollisuuksia tukea näillä alueilla asuvien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien omaehtoista, kohtuuhintaista asumista.
Tarkastelussa ovat ensisijaisesti kasvukeskusten ulkopuolella olevat vuokrataloyhteisöt.
Väestön keskittyminen suurimmille kaupunkiseuduille jatkuu, syrjäiset seudut menettävät asukkaita ja ikääntyneen väestön osuus niissä kasvaa keskusalueita nopeammin. Asuntojen hinnat laskevat ja varsinkin vuokra-asuntoja jää tyhjilleen, mikä on suuri ongelma kunnille ja muille vuokratalojen omistajille.
Toisaalta näillä alueilla on jonkin verran tarvetta myös uusille asunnoille, kun väestö muuttaa reuna-alueilta kunnan keskustaan palveluiden äärelle.
Hallitusohjelman mukaisesti nyt pyritään löytämään ratkaisuja väestön vähenemisestä aiheutuvaan tyhjien asuntojen ongelmaan.
Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jarmo Lindén ARAsta. Työryhmässä on edustajat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ARAsta, Valtiokonttorista ja Kuntaliitosta.