Lisäpotkua täydennysrakentamiseen

Täydennysrakentamiseen ja uusien asuntoalueiden rakentamiseen esitetään kunnallistekniikka-avustuksia.
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asetukseksi, jonka nojalla MAL-sopimusta toteuttaville kunnille voitaisiin tällaista avustusta myöntää.
Avustusta olisi tarkoitus myöntää yhteensä 60 miljoonaa euroa vuosien 2016-2019 budjeteista.
MAL-aiesopimuksen ovat solmineet ja uudesta MAL-sopimuksesta paraikaa neuvottelevat Helsingin seudun sekä Tampereen, Turun ja Oulun seudun kunnat.
Kunnallistekniikka-avustuksen tarkoituksena on edistää MAL-sopimuksen tavoitteita käynnistämällä ja aikaistamalla täydennysrakentamista ja uusien asuntoalueiden rakentamista.
Avustusta myönnettäisiin asuntoalueella tarvittavien katualueiden ja puistojen rakentamiseen. Avustuksen enimmäismäärä olisi 30 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), ja avustus julistetaan haettavaksi MAL-sopimusten tultua voimaan.
Lausuntoja voi antaa 23.11.2015 asti. Asetusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa tai MAL-sopimusten valmistuttua.