Liesivahti tai turva-ajastin suojelisi tulipalolta

Päälle unohtunut liesi ja siitä syttynyt tulipalo aiheuttavat noin 41 prosenttia pelastuslaitokselle tulleista hälytystehtävistä. Monesti tulipalo olisi kuitenkin estettävissä turva-ajastimella tai liesivahdilla.

Pelastuslaitoksille tulee vuosittain noin 2 500 hälytystä, joissa on kysymys sähkön aiheuttamasta rakennuspalosta tai -palovaarasta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkimusraportin mukaan sähkön aiheuttamista hälytystehtävistä 41 prosenttia aiheutuu lieden huolimattomasta käytöstä. Liesien jälkeen yleisimpiä ovat erilaisten valaisimien aiheuttamat syttymiset (9 %).

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 80 ihmistä. Tilastojen valossa merkittävin ryhmä ovat yli 65-vuotiaat, kun tapausten määrää vertaa heidän osuuteensa väestöstä. Ikäihmisten osuus on noin kolmannes palokuolemista ja noin 18% väestöstä.

– Hyvin usein näissä tapauksissa kyseessä on inhimillinen erehdys. Tyypillisesti palo alkaa esimerkiksi päälle jääneestä liedestä. Monesti tulipalo olisi estettävissä turva-ajastimella tai liesivahdilla, muistuttaa Ifin vahingontorjuntapäällikkö Jari Pekka Koskela.

Ikääntyneiden osuus palokuolemista on suuri, koska yhteiskunnan ikärakenne on muuttunut ja ihmiset asuvat yhä pidempään kotona. Ikäihmisten paloturvallisuudesta tuleekin huolehtia nykyistä paremmin. Erilaiset turvavarusteet, kuten edellä mainitut liesivahdit ja ajastimet, lisäävät paloturvallisuutta ja ovat näin keskeisessä osassa palokuolemien ehkäisyssä.

Myös palovaroitin on tärkeä turvavaruste. Perinteisten palovaroittimien lisäksi markkinoilla on myös ns. älypalovaroittimia, jotka paitsi hälyttävät myös katkaisevat virran sähkölaitteista haistettuaan savua. Viranomaismääräysten mukaan uudisasuntoihin on asennettava verkkovirtatoiminen palovaroitin, joka hälyttää tulipalosta savua havaittuaan.

Jos sähkölaite ei toimi kunnolla tai se on selkeästi viallinen, kannattaa laite sammuttaa ja ottaa välittömästi pois pistorasiasta. Mahdolliset korjaustyöt tulee aina teetättää ammattilaisella.