Lausuntopalvelu.fi edistämään kansalaisvaikuttamista

Kansalaiset, järjestöt ja viranomaiset voivat antaa lausuntoja erilaisista asioista uuden palvelun, www.lausuntopalvelu.fi:n kautta. Virallisen lausuntomenettelyn sähköistävä lausuntopalvelu.fi on otettu pilottikäyttöön. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki julkishallinnon lausunnot pyydetään lausuntopalvelun kautta. Lausuntopalvelu on osa oikeusministeriön kehittämiä ja ylläpitämiä verkkodemokratiapalveluita.

Palvelun tarkoitus on tehostaa lausuntomenettelyä tarjoamalla kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukainen verkkopalvelu, jossa lausuntopyynnöt voidaan julkaista, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja.

Tällä hetkellä lausuntopalvelussa on mahdollisuus ilmaista kantansa nettiäänestystyöryhmän väliraportista sekä vaalien ajankohdista ja kansalaisten osallistumisoikeudesta.

Palvelulla on tarkoitus helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Palvelun käyttö on käyttäjille maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Käyttäjän tunnistautumisvaihtoehdot

Voit käyttää lausuntopalvelua rekisteröityneenä, tunnistautuneena käyttäjänä antaaksesi lausuntoja tai tehdäksesi lausuntopyyntöjä tai selata ilman rekisteröitymistä ja tunnistautumista julkisia lausuntopyyntöjä ja lausuntoja.

Palveluun rekisteröityminen tarkoittaa, että käyttäjä luo itselleen käyttäjätunnuksen palveluun. Rekisteröityäksesi tarvitset sähköpostiosoitteen ja sinun on tunnistauduttava vahvasti.

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa rekisteröityneen käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista virallisesti verkkopankkitunnuksilla, mobiili- tai kansalaisvarmenteella. Virkamieskäyttäjien on mahdollista tunnistautua käyttäen VIRTU-tunnistautumispalvelua ja oman organisaation sähköistä virkakorttia.