Lapsiperheiden ja yksinasuvien asiat paremmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi

Miten lapsiperheitä, yksin asuvia ja erityisesti vanhuksia koskevat asiat saataisiin koottua julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion talousarvioesityksessä nykyistä paremmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.
Tähän tehtävään valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka toimikausi kestää tammikuun 2015 loppuun.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen selvityksen mukaan (THL Työpaperi 27/2014) yksin asuvilla menee useimmilla hyvinvoinnin mittareilla mitattuna keskimäärin muuta väestöä huonommin. Yksin asuvien työllisyysaste on matalampi, tulot pienemmät, suhteelliset asumismenot suuremmat ja toimeentulo niukempaa kuin erityisesti lapsettomilla pareilla tai kahden vanhemman lapsiperheissä asuvilla aikuisilla. Valtion talousarvion näkökulmasta katsottuna myös yksin asuviin, erityisesti vanhuksiin, kohdistuvat päätökset voitaisiin koota yhtenäiseksi tarkasteluksi.
Valtion talousarviossa on määrärahoja yli 50 miljardilla eurolla. Talousarviossa määrärahojen tarkastelu tapahtuu mm. pääluokittain ministeriöiden hallinnoimien kokonaisuuksien mukaisesti. Määrärahoja tai tehtyjen päätösten vaikutuksia ei yleensä tarkastella kokonaisuutena esimerkiksi tietyn henkilöryhmän näkökulmasta.
Päätöksentekijän on kuitenkin tärkeää olla tietoinen siitä, millä tavalla talousarvion määrärahat ja tehdyt päätökset kokonaisuutena vaikuttavat esimerkiksi lapsiperheiden asemaan.
Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anneli Kiljunen. Muut jäsenet ovat: Outi Luoma-aho, budjettineuvos, valtiovarainministeriö (työryhmän sihteeri); Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö; Mikko Staff, talousjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö; Matti Väisänen, taloussuunnittelupäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö; Olli Kangas, tutkimusjohtaja, Kansaneläkelaitos ja Matti Rimpelä, dosentti, Tampereen yliopisto.