Lähiötalot ikääntyvien koteina – miten?

Esteettömyyden problematiikkaa vanhenevissa lähiökerrostaloissa tutkinut opiskelija Tapio Kaasalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta on saanut Casa Humana -palkinnon.
”Ikääntyvät asukkaat ja asunnot” diplotyön taustalla on vastaansanomattoman perusteellinen selvitys aiheesta sekä tutkielmakokonaisuus mahdollisuuksista ratkaista vaiheittaiset esteettömyysparannukset laajassa asuntokannassa realistisesti, kohtuullisin kustannuksin ja ikääntyviä asukkaita pehmeästi kohdellen, Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola sanoi palkintojenjakotilaisuudessa.
Kaasalaisen työ oli myös voimakkaan puhutteleva. Työn yhteiskunnallinen osuvuus oli tarkkaa ja ratkaisuehdotukset realistisia.
Työ ei myöskään päädy esittelemään näyttävää arkkitehtuuria, mutta se on uskottava ja toteutettavissa oleva.

Rohkeille ideoille ja räväköille ehdotuksille
Casa Humana –palkinnolla palkittiin myös Jenni Pitko Oulun yliopistosta, joka on diplomityössään käsitellyt ”Asemakaavoituksen työkaluja energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön”, sekä Aalto-yliopiston Lars-Erik Mattila, jonka diplomityön otsikkona on ”Tulevaisuuden kerrostalo”.
Tuomariston mielestä Jenni Pitkon diplomityö on kokonaisvaltainen, kattava selvitys käytettävissä olevista keinoista asemakaavoituksen mukaisen haasteen kohtaamiseen.
– Diplomityöhön liittyvä demonstraatio ”Case Hiukkavaaran ekokylä” osoittaa, että jo työkaluvalikoiman hallittu ja määrätietoinen käyttöönotto riittää johtamaan kaavan laatimisessa, lähiympäristön suunnitteluohjeissa ja tontinluovutusehdoissa viitoitettuun tavoitteeseen ja mahdollistamaan asukkaiden ekokyläpainotteisen elämänmuodon, Rautiola sanoi palkintojenjakotilaisuudessa.
Lars-Erik Mattilan”Tulevaisuuden kerrostalo” on tuomariston mielestä diplomityö, jossa esitetään jopa sumeilemattoman radikaalisti nykyrakentamisen teknologisia ja materiaalisia ongelmia ja haetaan niihin vastauksia rohkeasti mutta perustellusti.
Casa Humana –palkinnot myöntää Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja ne on suunnattu kolmen eri arkkitehtiosaston asuntokaavoituksen tai –suunnittelun diplomityölle.

***************
Kerroimme Kiinteistöpostissa joulukuussa 2014 Tapio Kaasalaisen ja Satu Huuhkan MuutosMallit –hankkeesta, jossa on kehitetty malleja vanhojen asuntojen muuttamiseksi vanhuksen elämäntilannetta paremmin palvelevaksi.
Lue artikkeli tästä: