Lähde virtuaalikaupunkiin – Espoon Leppävaaraan

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on julkaissut kaupunkimallin Leppävaarasta. Virtuaalimalli  auttaa hahmottamaan alueen kaavoitus- ja rakennushankkeita sekä niiden alustavia ideoita.
Ohjelma on selaimessa toimiva 3D-työkalu, joka parantaa yhteistyötä ja mahdollistaa kansalaisten paikkatuntemuksen ja ideoiden hyödyntämisen kaupunkisuunnittelussa.
Palvelu mahdollistaa ensimmäisen kerran Suomessa avoimen vuoropuhelun kaupunkisuunnittelusta sekä kaupunkilaisten että kaupungin suunnittelijoiden kesken helposti hahmotettavassa virtuaalikaupungissa. Näin saamme hyödynnettyä asukkaiden ajatukset osaksi tulevaa suunnittelua. Toivomme kommentteja ja ehdotuksia ylipäätään kaikilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta, toteaa hankkeen vetäjä, Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala.
Pilottivaiheessa sovelluksessa rajattu vuorovaikutusalue koskee Leppävaaran keskustaa. Vireillä olevia kaavoitus- ja rakennushankkeita löytyy klikkaamalla Espoon logoa, kun taas olemassa olevat kiinnostavat kohteet on merkitty tähdellä.
Asumisen, viheralueiden, palveluiden, liikkumisen, harrastuksien ja vaara-alueiden paikoille on omat symbolinsa.

Tehtävä Leppävaarassa on suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka
Pilotin päätarkoitus on kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkisuunnitteluun ja sen ympärillä käytävään keskusteluun. Erilaisten työkalujen avulla kaupunkilainen voi esittää ehdotuksia ja kannattaa muiden ideoita. Hankkeita voi kannattaa sekä jakaa sosiaalisessa mediassa Tehtävä Leppävaaran facebook-sivuilla.
Kaupunkimallia voi tarkastella eri ilmansuunnista ja korkeuksista. Se auttaa havainnollistamaan rakennusten sijaintia ja kokoa sekä niistä lankeavia heittovarjoja. Käyttäjä voi säätää varjotarkastelut sekä vuoden- että vuorokaudenajan mukaan. Leppävaaran kaupunkisuunnittelutiimi seuraa ehdotuksia ja käy ne läpi säännöllisesti ja vastaa kysymyksiin Facebook-sivuilla.

Sukella sisään Leppävaaran kaupunkimalliin ja vaikuta!
Tehtävä Leppävaaran vuorovaikutusalustaan on tutustuttavissa osoitteessa