Laadukkaita ja onnistuneita julkisivuremontteja etsitään

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. Huomiota ei kiinnitetä pelkästään tekniikkaan tai arkkitehtuuriin, vaan valmisteluvaiheesta lopputuloksen onnistuneisuuteen saakka. Korjausrakentamisen energiantehokkuusmääräysten aikakautena on luonnollista, että kohteissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin, mutta myös toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin ja niissä onnistumiseen.

Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat toteuttaneet julkisivuremonttinsa tänä vuonna se on otettu vastaan syyskuun loppuun mennessä. Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu vuosina 2013 ja 2014.

Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen.
Tarkemmin tarkastellaan hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistumista, päätöksentekoprosessin onnistuneisuutta, palvelua ja toimintaa remontin aikana, kustannusten hallittavuutta, aikataulussa pysymistä, saavutettua tai arvioitua energiatehokkuutta, julkisivun estetiikan ja arkkitehtuurin saamaa palautetta sekä häiriöiden vähäisyyttä ja tiedonkulun onnistuneisuutta.

Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat.
Ilmoittautuminen ehdokkaasti tapahtuu osallistumislomakkeella, joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteystiedoin.
Tämän lomakkeen lisäksi täytetään lomake 1, jossa selvitetään julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä.
Liite 2 on vapaamuotoinen lomake, jossa haetaan perusteluita ehdokkaaksi ryhtymisestä sekä mielipiteitä mm. viestinnän onnistumisesta remontin aikana. Kannattaa huomioida, että mitä kattavampi tausta-aineisto on, sitä paremmin tuomaristo saa käsityksen hankkeesta.
Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen korjauksen –kuvia, mutta mitä enemmän kuvamateriaaliakin on käytettävissä, sitä parempi.

Voit käydä täyttämässä lomakkeet Julkisivuyhdistyksen kotisivulla: www.julkisivuyhdistys.fi

Ilmoittautumislomakkeen liitteineen, kuvineen ja lisätietoineen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

Kilpailuun on ilmoittauduttava 30.9.2015 mennessä.

Palkittavat julkistetaan Helsingin Messukeskuksessa 19.11.2015 Väri ja Pinta 2015 -messujen yhteydessä.

Tuomaristoon kuuluvat AKHA ry:n edustajina RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja DI, HTT-tavarantarkastaja Ari Krootila sekä Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja Mikko Tarri ja päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti-lehdestä.

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys ry ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA ry yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa.