Kuntakohtaisia asunto-osuuskuntia?

Asunto-osuuskuntamallilla lapsiperheille ja senioreille asuntoja, joissa keskeistä olisi asukkaiden suuri vaikutusvalta ja asumisen yhteisöllisyys.
Selvitysmies, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti ehdottaa selvityksessään, että osuuskunnat voisivat olla kuntakohtaisia ja kunnat voisivat olla aktiivisia asunto-osuuskuntien perustajia.
Asukkaat voisivat omistaa osuuskunnan suoraan, tai osuuskunta voisi omistaa sen jäsenille tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä.
Osuuskunnan asukkaiksi voisivat hakea sellaiset ihmiset, jotka eivät tulojensa ja varallisuutensa puolesta kykene hankkimaan markkinaehtoista asuntoa.
Asukkaat maksaisivat osuuspääomana vähintään 10 prosenttia kohteen hankinta-arvosta. Loppuosa katettaisiin kahdella eri lainalla: kohteessa olisi rahoituslaitoksen antamaa kiinteistövakuudellista ensisijaislainaa 30–45 prosenttia ja valtion täytetakaamaa lainaa 40–60 prosenttia hankinta-arvosta. ARA hyväksyisi hankkeiden rakentamis- ja muut kustannukset ja hyväksyisi hankkeet tuen piiriin.
Asukkaiden asumisaikana maksamat käyttövastikkeet määräytyisivät kulujen mukaan, eikä kuluja voisi tasata osuuskunnan eri kohteiden kesken.
Koska asukkaat päättäisivät osuuskunnan toiminnasta, heillä olisi intressi pitää asumiskustannukset minimissä, eikä erityistä vastikkeiden kohtuullisuuden valvontaa tarvittaisi.
Kun asukas muuttaisi pois osuuskunta-asunnosta, hän saisi osuutensa myynnistä vain maksamansa osuuspääoman indeksillä korotettuna sekä tietyn kohtuullisena pidettävän tuoton. ARA valvoisi tämän enimmäishintasäännön noudattamista.
Kun talon rakentamiseen otettu valtion takaama laina olisi maksettu pois, osuuskunta ja talo toimisivat samoin rahoituksellisin edellytyksin kuin tavalliset asunto-osakeyhtiöt.
Asukkaiden valintaa ja omistusosuuden myynnin enimmäishintaa koskevat rajoitukset olisivat kuitenkin pysyviä. Tällä tavoin asunto-osuuskuntamallilla tuotetut asunnot olisivat pysyvästi kohtuuhintaisessa asuntokäytössä.
Ympäristöministeriö lähettää selvityksen laajalle lausuntokierrokselle toukokuussa. Lausuntojen antamisaika päättyy 15.9.2017.