Kruunuvuorenrantaan yhteisöllinen asuinkortteli

Ryhmärakennuttamishanke mutta myös uusi ryhmävuokrauksen konsepti sisältyy Helsingin Kruunuvuorenrantaan vuonna 2021 valmistuvaan asuinkortteliin. Toki alueelle tulee myös vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille.
Kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua korttelin suunnitteluun. Tavoitteena on löytää asukkaiden arkea tukevia ratkaisuja.
Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Yhteisöllisyyttä tukien

Ryhmärakennuttaminen on uudenlainen asiakaslähtöinen omakustannushintaisen asunnon hankkimistapa, jossa yhdistyvät ammattimaisen rakentamisen ja asiakaslähtöisyyden parhaat puolet. Ryhmärakennuttamisessa ei käydä asuntokauppaa, tulevat asukkaat rakennuttavat asunnot ja pääsevät vaikuttamaan asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluratkaisuihin.
Ryhmävuokrauskonsepti pohjautuu vapaaehtoiseen jakamisen ideaan ja nykyaikaiseen yhteisöasumiseen, jossa yhdistyy yhteisön sosiaalinen kanssakäyminen yksityiseen asumiseen. Konseptin taustalla on muuttuneet kaupunkiasumisen tarpeet, jotka vaativat uudenlaisia ratkaisuja myös asuntorakentamisessa. Konseptin asunnoissa huomioidaan jaetun asumisen erityispiirteet, kuten asuinhuoneiden välinen tasa-arvoisuus, riittävä äänieristys, esteettömyys ja yhteisten tilojen hyvä toiminnallisuus.

Monimuotoista asumista

Kruunuvuorenrannan korttelin tonteista järjestettiin viime syksynä tontinluovutuskilpailu, jonka tuloksena A-Kruunu, Asuntosäätiö, Hartela ja Saraco D&M valittiin korttelin kehittäjäkonsortioksi.
Hakijakonsortio järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun, joka ohjaa korttelin suunnittelua. Hartelan vapaarahoitteisten omistusasuntojen osuus hankkeesta on 8 050 kerrosneliötä.
A-Kruunu kehittää kortteliin asuntojen ryhmävuokrauskonseptia osana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Hitas-omistusasunnot toteutetaan Saraco D&M:n konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeina.
Asuntosäätiö rakennuttaa asumisoikeusasuntoja, joissa asukas maksaa 15 % asunnon hankinta-arvosta ja kuukausittaisen käyttövastikkeen.