Kosteus- ja homeselvitysten taso on kirjava

Huono sisäilma altistaa ihmiset sairauksille niin taloyhtiöissä kuin työpaikoillakin.

Stop homeelle! Kosteus- ja hometalkoot päättyy tänä vuonna. Talkoot pyrkivät vaikuttamaan järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan kosteus- ja homeongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö.

Nyt valtio haluaa kiinnittää huomiota myös työsuojelunäkökulman tähän vaikeaan asiaan.

Ministeri Paula Risikko: – Sisäilmaongelmat ovat yksi uudemmista työsuojelun haasteista. Niiden estäminen ja asianmukainen hoitaminen edellyttävät myös työsuojeluviranomaisten toimia. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tarpeellisena kosteus- ja homevaurioiden varalta räätälöityä ohjeistusta.

Myös valvontaa tehostetaan esimerkiksi valvontaviranomaisten yhteisillä sisäilmaryhmillä.

– Työelämän muutokset vaativat uusia avauksia myös työsuojeluun. Työtapaturmien torjunnassa on jo saavutettu hyviä tuloksia; viime vuonna päästiin kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrässä. Samalla tarmolla, jolla aikoinaan on tartuttu tapaturmien torjuntaan, on nyt otettava niskalenkki haitallisesta henkisestä ja ruumiillisesta kuormituksesta.

Risikon mukaan terveelliset ja turvalliset työolot saavutetaan työsuojelutoimijoiden yhteistyöllä. Työpaikan oman toiminnan lisäksi tarvitaan muun muassa viranomaisten, asiantuntijalaitosten ja työmarkkinaosapuolten samansuuntaisia ja toisiaan tukevia toimenpiteitä.