Kuka korvaa mitäkin – uusi opas opastaa

Kuka korvaa vuokralaisen varastetun tietokoneen tai yläkerrasta valuneen veden aiheuttamat vahingot? Kuka korvaa asunnon omistajan vuokratulon menetyksen vuokralaisen muuttaessa vesivahingon vuoksi pois? Mistä korvausta, kun myrskytuuli kaataa puun rivitalon päälle?
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin pyritään antamaan neuvoja FINEn Vakuutus ja rahoitusneuvonnan uudella Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset –nimisellä oppaalla.

Miksi opas tehtiin ja erityisesti minkälaisia tilanteita palvelemaan, FINEn vakuutusasiantuntija Hanna Salo?
– Tällaista opasta ei ole FINEssä tehty aiemmin. Sen sijaan olemme julkaisseet aiemmin esimerkiksi kotivakuutuksista perustieto-opasta, hintavertailuja ja lyhyempiä tiedotteita. Tämä on kuitenkin uutta.
– Meihin otetaan jatkuvasti yhteyttä asioissa, jotka liikkuvat tämän aihepiirin ympärillä. On vuokralaisia, jotka ovat aiheuttaneet vesivahingon ja on muita asukkaita, joiden asunto on kärsinyt jonkun muun aiheuttamasta vahingosta. Joku asukas saattaa miettiä, tarvitseeko kotivakuutusta ollenkaan, kun asuu taloyhtiössä.
– Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja isännöitsijät ottavat yhteyttä varsinkin vahinkotilanteissa. Toivomme, että tästä on apua varsinkin pienten taloyhtiöiden hallituksissa ja isännöitsijöinä toimiville henkilöille, jotka eivät välttämättä ole niin perehtyneitä vakuutusasioihin.
– Usein vahinkotilanteet voivat olla kimuranttejakin, mutta toivomme, että tämä opas selkiyttää tilannetta ainakin jonkin verran ja auttaa alkuun. Oppaamme tarkoitus on esittää nimenomaan se, millaisia vakuutuksia kukin taho taloyhtiössä voi ottaa, ja mitä kunkin vakuutukset kattavat.

Miten hyvin tai huonosti asukkaat – varsinkin vuokralaiset – ovat tiedostaneet kotivakuutuksen merkityksen ja tärkeyden?
– On vaikea sanoa, mikä tietotaso tästä on yleisesti, koska meihin otetaan yhteyttä nimenomaan ongelmatilanteissa. Yhteydenotoissa nousevat eniten esiin ne tilanteet, joissa varsinainen vahinkotapahtuma on jossain muualla kuin asukkaan omassa asunnossa, ja tällöin asukkaalla saattaa olla käsitys, että jonkun muun vakuutus korvaisi vahingon.
– Esimerkiksi jokin taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleva putki rikkoutuu ja asukkaan kellarikomerossa kastuu tavaroita, tai naapuriasunnon palovahingon takia tulee savuvahinkoja omaan asuntoon, niin silloin näitä vahinkoja ei korvaa muu kuin se oma kotivakuutus.
– Oma kotivakuutus on tärkeä silloinkin, vaikka joku muu olisikin vahingonkorvausvastuussa vaurioista, sillä vastuuvakuutuksissakin on rajoitusehtoja. Eli nekään eivät korvaa välttämättä esimerkiksi suihkuun nukahtamisesta aiheutunutta vuotovahinkoa, ja asia saattaa olla nopeampi hoitaa oman kotivakuutuksen kautta.
– Lähtökohta siis on, että taloyhtiö vakuuttaa rakennuksen ja asukas vakuuttaa itse oman irtaimistonsa. Omakotitaloissa ja sellaisissa paritaloissa, jotka eivät ole taloyhtiömuotoisia, asukas tai omistaja vakuuttaa itse sekä rakennuksen että irtaimiston.

Entä vuokranantajat – hehän eivät voi pakottaa vuokralaisia ottamaan kotivakuutusta tai eivät tiedä, jos vuokralainen vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen vakuutuksensa heti irti – miten he voivat turvata omaisuuttaan?
– On syytä muistuttaa vuokranantajia juuri tästä, että he voivat vakuuttaa vuokralle antamassaan asunnossa olevan oman irtaimistonsa, ja myös asunnon kiinteän sisustuksen. Se antaa jonkinlaista turvaa, varsinkin jos on vaikka juuri teettänyt huoneistossa remonttia. Tätä näkökulmaa ei välttämättä kovin hyvin tunneta tai ole tiedostettu.

Mitä asioita kotivakuutuksista tai minkälaisiin tilanteisiin liittyen teiltä neuvoja tyypillisimmin kysytään?
– Kotivakuutuksiin liittyvät yhteydenotot koskevat useimmiten erilaisia vahinkotilanteita. Vakuutusyhtiö on antanut kielteisen korvauspäätöksen tai muutoin sellaisen päätöksen, johon asiakas on tyytymätön.
– Hyvin usein kyse on jonkinlaisesta vuoto- tai vesivahingosta. Näissä tapauksissa arvioidaan yleensä vahingon korvattavuutta, eli esimerkiksi sitä, onko vahinko ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, tai johtunut vaikkapa rakennusvirheestä.
– Myös irtaimiston rikkoutumisiin ja anastamisiin tai katoamisiin liittyvät tilanteet ovat yleisiä.
– Jonkin verran tulee myös korvausmääriin liittyviä yhteydenottoja.
– Kotivakuutusasioissa tulee myös paljon yhteydenottoja, jotka liittyvät siihen, että asiakkaalle ei myönnetä kotivakuutusta maksuhäiriöiden vuoksi.

Paljonko yhteydenottoja vakuutuksista tulee verrattuna pankki- tai arvopaperiasioihin?
– Kaikkia vakuutusasioihin liittyviä yhteydenottoja FINEen on tullut vuosittain noin 6 500 – 7 000, pankkiasioissa noin 1 500 – 2 000 ja arvopaperiasioissa noin 200.

Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset –opas löytyy TÄÄLTÄ:
Lisätietoa FINEstä löydät osoitteesta www.fine.fi