Korjausvelka kuriin ennakoivalla kiinteistönhoidolla

Rakennuskannan korjausvelka pienenee ennakoivalla kiinteistönhoidolla. Tästä muistuttaa Kiinteistöpalvelut ry ottaessaan kantaa tuoreeseen Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013 -raporttiin.

Raportin mukaan korjausvelka ja sen kasvu on saatava kuriin. Korjausvelalla tarkoitetaan summaa, joka tarvittaisiin huonokuntoisen rakennetun omaisuuden saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon.

– Kiinteistöt pysyvät kunnossa, niiden arvo säilyy ja käyttäjien turvallisuus ja viihtyvyys lisääntyvät suunnitelmallisella ja ammattitaitoisella ylläpidolla. Ennakoiva kiinteistönhoito tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn, toteaa Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Kiirekorjaaminen tulee kalliiksi

Raportin mukaan korjausvelka kasvaa, koska ennakoivaan ylläpitoon ja kiinteistönhoitoon ei osata tai haluta panostaa. Silloin kun niukat resurssit ohjataan töihin, jotka pitää tehdä kiireellisinä, muut korjaustarpeet vain kasvavat ja laajenevat.

– Kiinteistöjen ylläpidon merkitys unohdetaan liian usein. Panostus ennakoivaan kiinteistönhoitoon maksaa itsensä takaisin, sillä se pienentää kiinteistön ylläpito- ja korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä, Gramén jatkaa.

Gramén muistuttaa myös siitä, että olemassa olevan kiinteistön energiankulutusta voidaan vähentää noin 15 prosenttia erilaisilla kiinteistön käyttöön ja huoltamiseen liittyvillä toimenpiteillä.

– Toiset 15 prosenttia voidaan säästää oikeaoppisilla investoinneilla, Gramén lisää.

Koulutuksen jatkuminen turvattava

ROTI-raportissa esitetään myös hallitusohjelmaan 2015 tarvittavia toimenpiteitä. Kiinteistöpalvelut ry pitää tärkeänä, että hallitusohjelmassa varmistetaan kiinteistönhoitoalalle riittävän laaja-alaisen koulutuksen jatkuminen, koska ammattitaito- ja osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti.